Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odcinkowa modernizacja drogi gminnej

Przedmiot:

Odcinkowa modernizacja drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Raniżów
ul. Rynek 6
36-130 Raniżów
powiat: kolbuszowski
tel. 17 2285 034, 17 2285 048, faks; 17 2285 365
poczta@ranizow.pl.
Województwo: podkarpackie
Miasto: Raniżów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odcinkowa modernizacja drogi gminnej dz. o nr ewidencyjnym 1501 (od dz. nr ewid. 1415/1 do 1326/1 / odcinek 350 m / położonej w miejscowości Mazury
2.Szczegółowy zakres robót precyzuje specyfikacja techniczna,, opis techniczny, przedmiar robót, lokalizacja wg szkicu sytuacyjnego

Dokument nr: UG. ZP.271.2.D30E.2019

Składanie ofert:
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert
1) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym. 2} Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelna i trwałą czcionką. 3) Oferty w formie pisemnej należy złożyć w terminie do 22.10.2019 r. do godziny 09:00 w Urzędzie Gminy w Raniżowie, 36-130 Raniżów ul. Rynek 6; sekretariat, pok. nr 15.
Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:
Gmina Raniżów ul. Rynek 6,36-130 Raniżów Oferta na zadanie pn: Odcinkowa modernizacja drogi gminnej dz. o nr ewidencyjnym 1501
(od dz. nr ewid. 1415/1 do 1326/1 / odcinek 350 m / położonej w miejscowości Mazury.
Nie otwierać przed 22.10.2019 r. do godz.09:15

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia: z dniem podpisania umowy Termin zakończenia przedmiotu zamówienia 10.12.2019r.

Wymagania:
3. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy podaniem wartości netto i brutto.
5. Kryterium oceny ofert : cena 100 % .
7. Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który złoży ofertę, potwierdzi termin
wykonania zamówienia i zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
o spełniają wymogi określone w ofercie wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym,
o posiadają uprawnienia do wykonywania robót objętych niniejszym zakresem,
o prowadzą działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia,
9. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.
O wyniku postępowania zostaną powiadomieni zostaną Wykonawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-maill podanych w złożonych ofertach .
Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa,
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w każdym czasie, w tym do niedokonania wyboru żadnej oferty, bez podania przyczyny i bez prawa do odszkodowania po stronie Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia.

Kontakt:
8. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest:
Stanisław Sidor - od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 tel. (17) 22 85 048. e-mail: inwestycje@ranizow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.