Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz świadczenie usług doradztwa...

Przedmiot:

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz świadczenie usług doradztwa technicznego podczas postępowania o zamówienie publiczne na budowę nowego szpitala onkologicznego

Data zamieszczenia: 2019-10-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 713689585, Faks: +48 713689583
dzp@dco.com.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/dco/proceedings
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 100 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz świadczenie usług doradztwa technicznego podczas postępowania o zamówienie publiczne na budowę nowego szpitala onkologicznego

Numer referencyjny: ZP/PN/56/19/NPR/JG
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zakresy:

1. świadczenie kompleksowej usługi doradztwa technicznego przy wyborze Wykonawcy Inwestycji, w tym:

-- uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz złożenie wniosków w imieniu Zamawiającego,

-- współpraca z innymi doradcami Zamawiającego, w tym doradcami prawnymi,

-- wsparcie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych związanych z postępowaniem na wybór wykonawcy Inwestycji w zakresie dotyczącym części technicznej postępowania,

-- innych czynności wymaganych przez Zamawiającego w zakresie prowadzonego postępowania, a dotyczących części technicznej postępowania na wybór Wykonawcy Inwestycji,

2. sporządzenie dokumentacji technicznej wymaganej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zaprojektowania i budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu, w tym:

-- Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

-- koncepcji architektonicznej (w modelu BIM),

-- koncepcji wielobranżowej (w modelu BIM).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zakresy:

1. świadczenie kompleksowej usługi doradztwa technicznego przy wyborze Wykonawcy Inwestycji, w tym:

-- uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz złożenie wniosków w imieniu Zamawiającego,

-- współpraca z innymi doradcami Zamawiającego, w tym doradcami prawnymi,

-- wsparcie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych związanych z postępowaniem na wybór wykonawcy Inwestycji w zakresie dotyczącym części technicznej postępowania,

-- innych czynności wymaganych przez Zamawiającego w zakresie prowadzonego postępowania, a dotyczących części technicznej postępowania na wybór Wykonawcy Inwestycji,

2. sporządzenie dokumentacji technicznej wymaganej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zaprojektowania i budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu, w tym:

-- Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

-- koncepcji architektonicznej (w modelu BIM),

-- koncepcji wielobranżowej (w modelu BIM).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:

załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

załączniku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium 100 000 zł (słownie: sto tysięcy). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawarte są w rozdziale 8 SIWZ.

CPV: 71320000

Dokument nr: 483956-2019, ZP/PN/56/19/NPR/JG

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 54-413 Wrocław, POLSKA, bud. H, III piętro, sala konferencyjna

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dco

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/dco/proceedings

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Głombowicz
Tel.: +48 713689585
E-mail: dzp@dco.com.pl
Faks: +48 713689583
Kod NUTS: PL514

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.