Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja placu manewrowego

Przedmiot:

Modernizacja placu manewrowego

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
76 / 7480 746
Piotr.Kuren@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=440552
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja placu manewrowego
Opis postępowania Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja placu manewrowego po częściowej rozbiórce wiaty stalowej na terenie Bazy Mercus Logistyka przy ul. Kopalnianej 11 w Polkowicach", zgodnie z poniższym opisem.
DANE OGÓLNE
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest modernizacja nawierzchni placu manewrowego po częściowej rozbiórce wiaty stalowej (fot. 1 w załączniku nr 9), o łącznej powierzchni ok. 750 m2.
ZAKRES PRAC
1. Prace wyburzeniowe - skucie:
- wylewki betonowej gr. 5-8 cm - 75m2 (fot. 1 w załączniku nr 9),
- pozostałych po rozbiórce fragmentów fundamentów (ok. 50x50x15 cm - 15 szt.) (fot. 2 w załączniku nr 9),
- wylewki betonowej - 11 m2 (fot. 3 w załączniku nr 9).
2. Wykonanie dodatkowej studzienki deszczowej podłączonej do istniejącej studzienki, znajdującej w odległości ok. 4,0m (fot. 3 w załączniku nr 9).
3. Wykonanie asfaltowej nawierzchni ścieralnej gr. 6-8 cm - 750 m2 na istniejącej nawierzchni betonowej (fot.1), która posiada spadki w kierunku studzienek deszczowych (fot. 4 w załączniku nr 9).
Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości rezygnacji z części przedmiotu zamówienia.
Załączona dokumentacja fotograficzna z opisem obejmuje całość realizacji zadania. Oferent powinien samodzielnie określić zakres niezbędnych prac obejmujących poszczególne etapy.
Każdy przypadek propozycji zamiany materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie, występujący na etapie ofertowania wymaga złożenia pisemnego zapytania (drogą mailową). Odpowiedź przekazywana jest wszystkim uczestnikom postępowania bez ujawniania źródła zapytania zgodnie z Warunkami prowadzenia postępowań przetargowych.
Dodatkowo Zamawiający udostępni:
a) Dokumentacja fotograficzna z opisem: Fot. 1, Fot. 2, Fot. 3, Fot. 4 - Załącznik nr 9,
b) Przedmiar robót - Załącznik nr 10,
Ofertę należy sporządzić w oparciu o ww. załączniki oraz przeprowadzoną wizję lokalną. Przedmiary robót (załącznik nr 10) stanowi jedynie pomoc w opracowaniu oferty.
Organizator postępowania udostępni Wykonawcom załączniki nr 9 i 10, o których mowa jest w pkt. II ppkt. 1. Załączniki powyższe dostępne są do pobrania u Operatora postępowania, po wcześniejszym dostarczeniu wypełnionego Załącznika nr 7 do SIWZ: Oświadczenie o zachowaniu poufności.
Grupa asortymentowa
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MERCUS/TT/19/71175

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=440552

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-10-31 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-10-28 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=440552

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. lub spółką zależną oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. lub spółce zależnej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
f) zaakceptują ,,Kartę Wykonawcy" w SWZ, a w przypadku braku takiej możliwości, wypełnią i załączą do oferty.
Zamawiający ustanowił wadium, zgodnie z Pkt. VI pdkt. A do SIWZ.
Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego umowy, zgodnie z Pkt. VI pdkt. B do SIWZ.
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Piotr
Nazwisko: Kureń
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: Piotr.Kuren@kghm.com
Telefon: 76 / 7480 746

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.