Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
15557z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

Przedmiot:

Wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76
59-301 Lubin
powiat: lubiński
76-840-5176
Beata.Ciupek-Kijowska@pebeka.com.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=436752
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania w ramach zadania ,,Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK), pracującej w układzie trigeneracji na terenie szybu GG-1"
Opis postępowania 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wraz z dostawą i montażem urządzeń i materiałów, uruchomienie i przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań:
a) Instalacji ogrzewania, wentylacji i odprowadzenie zbędnych zysków ciepła z hali zespołu chłodniczego B1
o Dostawa i montaż central wentylacyjnych dachowych
o Dostawa i montaż - instalacja wentylacji - układ czerpny NC (nawiew przez czerpnie)
o Dostawa i montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych - układ czerpny NG
o Dostawa i montaż wentylacji awaryjnej - układ WA
o Dostawa i montaż - wywiew hali - układ WH
b) Instalacji ogrzewania, wentylacji i chłodzenia pomieszczeń budynku B2
o Dostawa i montaż -instalacja wentylacji (pom. zaplecza) układ N1,W1
o Dostawa i montaż -instalacja wentylacji (pom. elektroenergetyczne)- układ N2,W2
o Dostawa i montaż -instalacja wentylacji (pom. akumulatorni)- układ NB,WB
o Dostawa i montaż -instalacja wentylacji (pom. magazynu chemicznego)- układ WM
o Dostawa i montaż -instalacja wentylacji (pom. rozdzielni SN)- układ wywiewny WR
o Dostawa i montaż -instalacja wentylacji (pom. łaźni, szatni, WC)- układ WS1,WS2,WS3
o Dostawa i montaż -instalacja wentylacji (pom. komór transformatorów)- układ wywiewny WT
o Dostawa i montaż ogrzewania budynku B2 (grzejniki elektryczne)
o Dostawa i montaż klimatyzacji budynku B2
c) Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów.
Na podstawie projektu wykonawczego nr B/17/0105.003-2-3-S2 oraz PW B/17/0105.003-2-3-S1
2. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: sylwia.streubel@pebeka.com.pl.
Udostępnione przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie determinują zakresu prac objętych przedmiotem zmówienia. Podstawą wyceny ofert jest dokumentacja projektowa uzupełniona o zapisy SIWZ. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, niezależnie od tego czy roboty zostały uwzględnione w przekazanych pomocniczo przedmiarach, czy też zostały w nich pomięte.
Grupa asortymentowa B0201 - Usługi remontowe obce- bieżące
B0202 - Usługi budowlane
B0203 - Usługi techniczne
B0204 - Montaże i demontaże
B0205 - Pozostałe usługi techniczo-budowlane
B0206 - Konserwacje i naprawy
B0207 - Usługi serwisowe w zakresie utrzymania ruchu maszyn
E06 - Klimatyzacja
M071402 - Urządzenia klimatyzacyjne
N081402 - Części do urządzeń klimatyzacyjnych
F0401 - Grzejniki CO żeliwne
F0403 - Grzejniki CO aluminiowe
F0404 - Grzejniki CO stalowe
F0450 - z blachy lakierowanej
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: PEBEKA/HZ/19/69293

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=436752

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-10-22 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-10-18 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=436752

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.
2. Przygotowanie oferty zgodnie z warunkami załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Złożenie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SIWZ.
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Umową do postępowania.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Beata
Nazwisko: Ciupek-Kijowska
Ulica: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: Beata.Ciupek-Kijowska@pebeka.com.pl
Telefon: 76-840-5176

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.