Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
177z dziś
3860z ostatnich 7 dni
15593z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Blok biomasowy o mocy 25-30 MWe

Przedmiot:

Blok biomasowy o mocy 25-30 MWe

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: CEZ Chorzów II sp. z o.o
M. Skłodowskiej-Curie 30
41-503 Chorzów
powiat: Chorzów
12 277 85 35
Wladyslaw.Galgan@cezpolska.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24438
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Blok biomasowy o mocy 25-30 MWe
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa bloku biomasowego o mocy elektrycznej 25-30 MWe wraz z wyprowadzeniem mocy cieplnej w formule ,,pod klucz".
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest budowa bloku energetycznego o mocy 25-30 MWe i o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie do 90 MWt opalanego biomasą wraz z niezbędną infrastrukturą w formule ,,pod klucz".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa bloku energetycznego o mocy 25-30 MWe i o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie do 90 MWt opalanego biomasą wraz z niezbędną infrastrukturą (dalej Blok Biomasowy lub Blok) w formule ,,pod klucz". Formuła ,,pod klucz" oznacza sposób wykonania Bloku jako zintegrowanej całości o cechach technologicznych, Gwarancjach Bezwzględnych i Parametrach Gwarantowanych określonych w Umowie, z wykonaniem wszelkich Prac, które potrzebne są do tego, aby wybudowany Blok osiągnął wymagane w Umowie charakterystyki eksploatacyjne, zdolność ruchową i bezpieczeństwo, nawet jeśli jakieś elementy Bloku nie są wyraźnie wyszczególnione w Umowie. Formuła ,,pod klucz" obejmuje także nabycie, produkcję, kontrolę jakości, usuwanie Wad w Przedmiocie Umowy, transport z zakładów wytwórczych na Teren Prac, ubezpieczenie w zakresie określonym w Umowie, rozładunek, magazynowanie, a także płatność zagranicznych oraz krajowych podatków i opłat, opłat celnych i innych należności związanych z przywozem towarów na teren polskiego obszaru celnego, włącznie z polskim podatkiem VAT od towarów importowanych oraz uzyskanie lub zaktualizowanie wszelkich Pozwoleń potrzebnych do wybudowania, uruchomienia i eksploatacji Bloku z wyłączeniem jedynie tych, których uzyskanie obciąża Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy. Ryzyko takich pominięć elementów zakresu Dostaw, Robót Budowlanych i Prac zostało przez Wykonawcę uwzględnione i wkalkulowane w Wynagrodzenie.
Szczegóły Przedmiotu Zamówienia określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

CPV: 45220000-5

Dokument nr: 24438, 2019/252/ELC/WG

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 20-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty winny być złożone na adres: CEZ Chorzów II sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 30, 41-503 Chorzów, w recepcji na parterze budynku administracyjnego oraz w formie skanu na Platformie Zakupowej CEZ Polska sp. z o.o. (https://zakupy.cezpolska.pl), w terminie do 20 listopada 2019 roku do godziny 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów
Harmonogram realizacji zamówienia
36 miesięcy od daty wejścia w życie umowy z Wykonawcą.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ część I, Wykonawca ubiegający się o udzieleniezamówienia powinien złożyć ofertę (wzór 0), oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JDZ (wzór 5),dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 1 pkt 7.1.1., dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 7 -pkt 7.1.6., dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 5 - pkt 7.1.5, jak również podpisane oświadczenie ozachowaniu poufności (wzór 4).
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz że spełnia warunki udziałuw postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JDZ (wzór 5), dostępnego w wersji edytowalnej zamieszczonej na platformie zakupowejZamawiającego: (https://cezpolska.eb2b.com.pl/).
Wiedza i doświadczenie
Kryteria kwalifikacji zgodnie z częścią I SIWZ.
Potencjał techniczny
Kryteria kwalifikacji zgodnie z częścią I SIWZ.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie z częścią I SIWZ.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z częścią I SIWZ.
Dodatkowe warunki
Zgodnie z częścią I SIWZ.
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapisami w części III SIWZ - Istotne dla Zamawiającego Postanowienia Umowy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z częścią I SIWZ.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zlecenia zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zgodnie z częścią I SIWZ.
Wykluczenia
Zgodnie z częścią I SIWZ.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
CEZ Chorzów II sp. z o.o.
Adres
M. Skłodowskiej-Curie 30
41-503 Chorzów
śląskie , Chorzów
NIP
5213741906
Numer naboru
POIS.01.01.01-IP.00-00-001/19
Inne źródła finansowania
Środki własne Zamawiającego oraz pożyczka udzielona przez podmiot dominujący - CEZ Chorzów S.A.

Załączniki

SIWZ Część III Istotne dla Zamawiającego Postanowienia Umowy

SIWZ część II Opis przedmiotu_zamowienia

SIWZ część I Zapisy formalno prawne

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Wladysław Gałgan
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
12 277 85 35

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.