Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
4509z ostatnich 7 dni
16141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Przebudowa instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o
ul. Generała Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
(074) 842-37-41, tel. 74 887 05 12
org-adm@mzbwalbrzych.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: 500 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Bema 38
w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej, zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku
w budynku przy ul. Bema 38 w Wałbrzychu
2.Przedmiot zamówienia : przebudowa instalacji elektrycznej w częściach wspólnych

Otwarcie ofert: 8. Termin otwarcia ofert: 06.11.2019 r. godz. 11.00

Składanie ofert:
6. Miejsce złożenia oferty : Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 05.11.2019 r. do godz. 15.30

Miejsce i termin realizacji:
3 .Termin realizacji zamówienia: wg decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej

Wymagania:
.Okres gwarancji: 36 miesięcy
5. Termin związania z ofertą : 60 dni
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim wg wzoru dostępnego na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane .
Przedmiar na podstawie , którego należy wykonać kosztorys ofertowy (załącznik do oferty) dostępny jest na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl
( KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY -POZYCJA KOSZTORYSU POWINNA OBEJMOWAĆ ROBOCIZNĘ;
DANY MATERIAŁ LUB SPRZĘT WRAZ Z NARZUTAMI I WYSZCZEGÓLNIONĄ CENĄ JEDNOSTKOWĄ I KOSZTAMI JEDNOSTKOWYMI).
II. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
12.Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane. Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów , które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytanie ofertowe.
Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenionego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Parametry techniczne materiałów jakie należy zastosować , wynikają z dokumentacji technicznej dostępnej ( do wglądu ) w pokoju nr 22 w Dziale Technicznym .
Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 500 zł na konto 14 1560 0013 2002 4148 9000 0001 i dołączenie potwierdzenia dokonania w/w wpłaty do składanej oferty. W tytule wpłaty
należy podać pełną nazwę zadania ,którego wpłata dotyczy. Oferty nie zawierające potwierdzenia dokonania wpłaty wadium nie będą brane pod uwagą przy wyłanianiu
Wykonawcy.

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Robert Kłyż tel. 74 887 05 12

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.