Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3685z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa stanowiska do załadunku NITROCET-u do cystern kolejowych

Przedmiot:

Budowa stanowiska do załadunku NITROCET-u do cystern kolejowych

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A Bieruń
ul. Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń
powiat: bieruńsko-lędziński
324661517
a.szymanska@nitroerg.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=443439
Województwo: śląskie
Miasto: Bieruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa stanowiska do załadunku NITROCET-u do cystern kolejowych na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn
Opis postępowania 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa stanowiska do załadunku NITROCET-u do cystern kolejowych na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn.
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o:
o Ogólny opis zakresu prac, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ,
o Projekt budowlany i wykonawczy nr AB-294.01, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ (załącznik Oferenci otrzymają na wizji lokalnej, która jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty).
3. Zamawiający wymaga dokonania obowiązkowej wizji lokalnej przez Oferenta przed przygotowaniem i złożeniem oferty. Odbycie wizji lokalnej jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty.
Wizja lokalna odbędzie się dnia 25.10.2019 r.
Zgłoszenie (nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem wizji) uczestnictwa w wizji lokalnej należy przesłać do Operatora postępowania (szczegóły w SIWZ).
4. Wymagany termin realizacji całości zamówienia: nie później niż do końca I kwartału 2020 r. Termin ten obejmuje również czas niezbędny na dokonanie odbioru końcowego.
5. Miejscem realizacji zamówienia jest: NITROERG S.A. ul. Zawadzkiego 1, Krupski Młyn (42-693).
6. Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną w SWZ (zakładka Pytania/odpowiedzi) do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (w tym zgłoszenie propozycji zmian do projektu umowy) w terminie nie później niż na 4 dni robocze przed terminem składania ofert.
7. Skuteczne złożenie oferty elektronicznej następuje poprzez kliknięcie przycisku "Zapisz i Złóż ofertę" i jest to możliwe tylko i wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, jeśli zostały wypełnione wszystkie wymagane pola formularza elektronicznego. Potwierdzeniem złożenia oferty elektronicznej jest komunikat "Oferta/informacja została złożona poprawnie" oraz informacja o osobie składającej ofertę i terminie złożenia oferty dostępna po zalogowaniu do konta użytkownika.
8. Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ i załącznikach.
Grupa asortymentowa T0205 - Zespoły taboru szyn. naziemn. pozostałe
T0206 - Części taboru szyn. naziemn. pozostałe
T12 - Pozostałe
A1501 - Podkłady kolejowe z drewna
A1502 - Podkłady kolejowe z betonu
C120150 - Rozjazdy torowe, pozostałe
C1203 - Akcesoria torowe
F0101 - Konstrukcje stalowe dla urządzeń technologicznych
F0150 - Pozostałe
F0304 - elementy wspornikowe stalowe
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: NITROERG/PIW/19/71973

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=443439

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-11-04 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-10-28 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=443439

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze z Zamawiającym oraz nie zostało wydane żadne, orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze
w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.,
f) zaakceptują Kartę Wykonawcy w SWZ, a w przypadku braku takiej możliwości, wypełnią i załączą do oferty (Załącznik nr 7 do SIWZ),
g) zaakceptują Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ).
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Agata
Nazwisko: Szymańska
Ulica: ul. Plac Alfreda Nobla 1
Miejscowość: Bieruń
Kod pocztowy: 43-150
Email: a.szymanska@nitroerg.pl
Telefon: 324661517

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.