Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
679z dziś
4557z ostatnich 7 dni
15336z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski na prace związane z remontem stropów oraz nadproży nad piwnicami w...

Przedmiot:

Nadzór inwestorski na prace związane z remontem stropów oraz nadproży nad piwnicami w budynku oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o
ul. Generała Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
(074) 842-37-41
org-adm@mzbwalbrzych.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
nadzór inwestorski
Przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 188 w Wałbrzychu administrowanej przez MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu- na prace związane z remontem stropów oraz nadproży nad piwnicami w budynku oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku (na podstawie załączonych przedmiarów)
Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy pełniącego nadzór inwestorski:
1. Zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami), w szczególności:
o reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
o sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
o sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
o potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
2. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową.
3. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.
4. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
5. Kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
6. Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,
7. Udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy,
8. Przygotowanie oraz przedłożenie Zleceniodawcy protokołów z końcowego odbioru robót.
9. Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego robót oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 30.10.2019 r., godz. 11:00

Specyfikacja:
ofertę należy sporządzić
na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.

Składanie ofert:
Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
5. Termin składania ofert: 30.10.2019 r., do godz. 10:30

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: wg decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej

Wymagania:
Okres gwarancji: nie dotyczy
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
9. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
10. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.
UWAGA !!!
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.
Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru musi posiadać uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru tj. decyzję o nadaniu uprawnień, aktualne zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej.

Uwagi:
Termin związania ofertą: 90 dni

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10), e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl,

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.