Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
576z dziś
4096z ostatnich 7 dni
16133z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie pierwszego oświetlenia awaryjnego wraz z niezbędną dokumentacją

Przedmiot:

Wykonanie pierwszego oświetlenia awaryjnego wraz z niezbędną dokumentacją

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Działań Twórczych Światowid
ul. Sempołowskiej 54A
51-661 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel. +71 348 30 10, 71 348 30 10 wew. 40
k.bochenek@swiatowid.net.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia
obejmującego:
wykonanie pierwszego oświetlenia awaryjnego na poziomie przyziemia- w obiekcie przy ul. Sempołowskiej
54a wraz z niezbędną dokumentacją.

Składanie ofert:
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 24.10.2019 r. do godziny 15.00
Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: ODT Światowid, ul. S. Sempołowskiej 54a, 51-661 Wrocław(decyduje data
stempla pocztowego)
- osobiście, w zaklejonej kopercie w sekretariacie Ośrodka do dnia 24.10.2019 r. do godz. 15.00
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: k.bochenek@swiatowid.net.pl

Miejsce i termin realizacji:
Realizacja zadania:
Rozpoczęcie prac:
30 października 2019 r.
Zakończeni prac:
20 listopada 2019r.

Wymagania:
1) Wymagane dokumenty: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca
wykaże się posiadaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
oraz przedłoży kserokopię dokumentów poświadczających uprawnienia do prac elektrycznych wymaganych w
zamówieniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
2) W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym
w niniejszym zapytaniu , do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- Oświadczenie, że oferent posiada środki finansowe, personalne, rzeczowe, konieczne do realizacji przedmiotu
zamówienia
Opis przygotowania oferty:
Oferta przesłana drogą pocztową lub złożoną osobiście
Oferent powinien przedstawić swoja ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
? Opatrzona pieczątka firmową
? Posiadać datę sporządzenia
? Zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP, Regon
? Podpisana czytelnie przez wykonawcę
? Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania prac
objętych zamówieniem.
Oferta przesłana na pocztę elektroniczną:
Oferent powinien przedstawić swoja ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.?
Powinna być zapisana w pliku zamkniętym, w którym nie ma możliwości modyfikacji oferty(np. JPG,
PDF itp. )
Oprócz ceny proszę również o podanie:
- warunków płatności;
- warunków dostawy
- warunków gwarancji;
1.W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani w formie elektronicznej lub
telefonicznej o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
2.Wszystkie oferty złożone po podanym terminie zostaną zniszczone bez otwierania.
3.Oferent może przed upływem składania ofert wycofać swoja ofertę
4. W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych
ofert.
5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- Cena 100% Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę, brana będzie
pod uwagę także jakość oferowanych produktów.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Bochenek pod numerem telefonu 71 348 30 10 wew. 40 oraz
adres e- maill: k.bochenek@swiatowid.net.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.