Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa konserwacji dźwigu

Przedmiot:

Usługa konserwacji dźwigu

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. 3 Maja 41
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
tel. (32) 266 34 26
centrum.aktywnosci@mosir.sosnowiec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: usługę konserwacji dźwigu do transportu osób oraz urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych zlokalizowanych w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej przy ulicy mjr. H. Hubala-Dobrzaóskiego 99 A w Sosnowcu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Usłudze konserwacji podlegać będzie dźwig do transportu osób (winda osobowa) łyp: M-34 producent: Krakdźwig oraz urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych (platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych) typ: Opal producent: Garaventa Accessibility AG. Usługa musi być wykonywana zgodnie z wytycznymi producentów, dokumentacją techniczno - ruchową urządzeń, instrukcjami konserwacji oraz warunkami technicznymi Urzędu Dozoru Technicznego bez wezwania ze strony Zamawiającego i bez wystawiania zleceń. Urządzenia objęte są dozorem pełnym. Usługa konserwacji będzie wykonywana:
- w przypadku dźwigu do transportu osób: nie rzadziej niż co 30 dni przez okres 12 miesięcy (łącznie 12 usług w okresie 12 miesięcy),
- w przypadku urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych: jeden raz w kwartale przez okres 12 miesięcy (łącznie 4 usługi w okresie 12 miesięcy).
W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie uczestniczyć w badaniach technicznych urządzeń przeprowadzanych przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 667). Przewidywana liczba badań:
- 1 badanie dźwigu do transportu osób,
- 1 badanie urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych.
W ramach usługi Wykonawca wykona pomiary, o których mowa w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2176).
Dodatkowo w ramach usługi Wykonawca zapewni całodobowe utrzymanie pogotowia dźwigowego w zakresie uwalniania osób uwięzionych w dźwigu do transportu osób lub na urządzeniu do przemieszczania osób niepełnosprawnych. W przypadku uwięzienia osób czas reakcji Wykonawcy będzie nie dłuższy niż 60 minut.

Dokument nr: 10/OB9/2019

Składanie ofert:
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do 28 października 2019 roku. Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. 3 Maja 41,41-200 Sosnowiec,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: centrum.aktywnosci@mosir.sosnowiec.pl.

Wymagania:
Proszę o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, w tym w szczególności:
- ceny jednostkowej wykonania każdej usługi, w tym w szczególności:
ceny jednostkowej wykonania jednej usługi konserwacji dźwigu do transportu osób, ceny jednostkowej wykonania jednej usługi konserwacji urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych,
ceny jednostkowej wykonania pomiarów, o których mowa w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu bliskiego,
ceny jednostkowej udziału w badaniach technicznych urządzeń przeprowadzanych przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o dozorze technicznym,
- ceny całkowitej wykonania zamówienia.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Cenę należy podać w rozbiciu na wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto.
Oprócz informacji o cenie proszę również o podanie:
- informacji, czy przewiduje się dodatkowe opłaty za materiały konieczne do wykonania usługi,
- informacji, czy przewiduje się realizację zamówienia przez podwykonawców - tak/nie (w przypadku udzjelenia odpowiedzi ,,tak" należy dołączyć do oferty wzór umowy z podwykonawcą).
Proszę o dołączenie kserokopii/skanu stosownych uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego.
Kryterium oceny ofert stanowić będzie:
- cena całkowita wykonania zamówienia brutto.
Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania ofertowego proszę kierować do 23 października 2019 roku na adres poczty elektronicznej: centrum.aktywnosci@mosir.sosnowiec.pl.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.