Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
15557z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprzedaż i dostawa liczników ciepła oraz innych urządzeń

Przedmiot:

Sprzedaż i dostawa liczników ciepła oraz innych urządzeń

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58
59-301 Lubin
powiat: lubiński
76 74 69 266
klukasik@energetyka.lubin.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=443572
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprzedaż i dostawa liczników ciepła oraz innych urządzeń produkcji KAMSTRUP.
Opis postępowania
1. Organizator postępowania:
Energetyka Sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000012900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.
2. Zamawiający:
WPEC w Legnicy S.A.
z siedzibą w Legnicy przy ul. Poznańskiej 48, 59-220 Legnica, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000081828, REGON 000160034, NIP 691-02-01-247, Kapitał zakładowy 118.000.000 PLN, kapitał wpłacony 118.000.000 PLN.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Sprzedaż i dostawa liczników ciepła oraz innych urządzeń produkcji KAMSTRUP.
Okres obowiązywania umowy:
od dnia 01.01.2020 do 31.12.2022 roku.
INNE:
Informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych SIWZ, OWZ oraz Projekcie Umowy.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, zwane dalej RODO), Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, informuje:
1. ADMINISTRATOREM Pana(i) danych osobowych jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (59-220) ul. Poznańska 48 - zwana dalej WPEC.
2. PANA(I) DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELU:
a) realizacji i obsługi posprzedażowej umowy zawartej pomiędzy Panem/Panią lub Kontrahentem, którego jest Pan/Pani przedstawicielem i/lub pracownikiem a WPEC, lub do podjęcia działań na żądanie ww podmiotów, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO),
b) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów WPEC w szczególności dochodzenia należności oraz zabezpieczenia przed roszczeniami osób, od których dane pochodzą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO),
c) archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i f RODO), wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych powszechnie obowiązujących przepisów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO),
3. PODSTAWĄ PRAWNĄ przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b,c,i f RODO.
4. WPEC BĘDZIE PRZEKAZYWAĆ PANA(I) DANE OSOBOWE INNYM ODBIORCOM, tj podmiotom z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., kancelarii prawnej obsługującej WPEC, podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT WPEC.
5. PANA(I) DANE NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6. PANA(I) DANE OSOBOWE PRZETWARZANE BĘDĄ NA CZAS REALIZACJI umowy a także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia (w tym w zakresie gwarancji) oraz przez okres obowiązujący WPEC określony w przepisach o archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z realizacją umowy lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes WPEC.
7. PRZYSŁUGUJE PANU(I) PRAWO DO:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
2) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
3) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
6) przenoszenia dostarczonych danych, w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO ul. Stawki 2 Warszawa), w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
8. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonywania umowy uniemożliwi jej zawarcie i wykonywanie.
9. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/a danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych w WPEC na adres e-mail: iod@wpec.legnica.pl, nr tel. 76 85 68 300.
Grupa asortymentowa
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: ENERGETYKA/WPEC/19/71990

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=443572
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-11-05 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-10-29 15:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=443572

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu Zgodnie z SIWZ i OWZ.
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z Projektem umowy.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Krzysztof
Nazwisko: Łukasik
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 58
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: klukasik@energetyka.lubin.pl
Telefon: 76 74 69 266

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.