Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
15z dziś
3564z ostatnich 7 dni
14780z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych

Przedmiot:

Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer
ul. Żegańska 1 pok. 513
04-713 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 443 69 72, faks 22 443 70 45
wawer.wzp@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz remont placu zabaw na terenie Przedszkola nr 264 w Warszawie
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: Część 1: Skwer rekreacyjny z mini siłownią w Miedzeszynie, ul. Szafirowa w ramach zadania ,,Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów"; Część 2: Trampoliny w Aninie w ramach zadania ,,Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna- realizacja projektów" - ul. Marysińska/Ukośna; Część 3: Naukowy plac zabaw w ramach zadania ,,Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna -realizacja projektów" - ul. Łasaka; Część 4: Skwer rekreacyjny w Aleksandrowie w ramach zadania ,,Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna -realizacja projektów" - ul. Podkowy; Część 5: Nowości w Sadulskim Zakątku w ramach zadania ,,Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów" - ul. Mirtowa/Mydlarska; Część 6: ,,Jordanek" integracyjny przy ul. Marysińskiej w ramach zadania ,,Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów"; Część 7: Remont placu zabaw na terenie Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: Skwer rekreacyjny z mini siłownią w Miedzeszynie, ul. Szafirowa w ramach zadania ,,Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zagospodarowanie skweru rekreacyjnego w Miedzeszynie, ul. Szafirowa w ramach zadania ,,Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów"
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112210-0, 45233140-2, 45112723-9, 45223800-4, 45233200-1, 45112710-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 87032,52
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane wyposażenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Trampoliny w Aninie w ramach zadania ,,Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna- realizacja projektów" - ul. Marysińska/Ukośna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ustawienie trampolin przy ul. Marysińskiej/Ukośnej w Aninie w ramach zadania ,,Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna- realizacja projektów"
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112210-0, 45233140-2, 45112723-9, 45223800-4, 45233200-1, 45112710-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 16253,66
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane wyposażenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Naukowy plac zabaw w ramach zadania ,,Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna -realizacja projektów" - ul. Łasaka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wyposażenie placu zabaw w ramach zadania ,,Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna -realizacja projektów" - ul. Łasaka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112210-0, 45233140-2, 45112723-9, 45223800-4, 45233200-1, 45112710-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 21108,98
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane wyposażenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Skwer rekreacyjny w Aleksandrowie w ramach zadania ,,Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna -realizacja projektów" - ul. Podkowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zagospodarowanie skweru rekreacyjnego w Aleksandrowie w ramach zadania ,,Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna -realizacja projektów" - ul. Podkowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112210-0, 45233140-2, 45112723-9, 45223800-4, 45233200-1, 45112710-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 70252,03
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane wyposażenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Nowości w Sadulskim Zakątku w ramach zadania ,,Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów" - ul. Mirtowa/Mydlarska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nowości w Sadulskim Zakątku w ramach zadania ,,Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów" - ul. Mirtowa/Mydlarska
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112210-0, 45233140-2, 45112723-9, 45223800-4, 45233200-1, 45112710-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 65005,69
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane wyposażenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: ,,Jordanek" integracyjny przy ul. Marysińskiej w ramach zadania ,,Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rozbudowa placu zabaw ,,Jordanek" integracyjny przy ul. Marysińskiej w ramach zadania ,,Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów"
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112210-0, 45233140-2, 45112723-9, 45223800-4, 45233200-1, 45112710-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 36426,60
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane wyposażenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Remont placu zabaw na terenie Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149 w Warszawie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont placu zabaw na terenie Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149 w Warszawie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112210-0, 45233140-2, 45112723-9, 45223800-4, 45233200-1, 45112710-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 227642,28
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane wyposażenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45112210-0,45233140-2,45112723-9,45223800-4,45233200-1,45112710-5

Dokument nr: 611734-N-2019, UD-XIII-ZZP.271.42.2019.ARY

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.wawer.warszawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-05, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
40

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zadanie obejmujące wykonanie budowy, rozbudowy placów zabaw lub siłowni plenerowych, o wartości zadania nie mniejszej niż: Część 1 Wykonanie budowy lub rozbudowy placu zabaw lub siłowni plenerowej, o wartości zadania co najmniej 100 000 zł brutto Część 2 Wykonanie budowy lub rozbudowy placu zabaw lub siłowni plenerowej, o wartości zadania co najmniej 20 000 zł brutto Część 3 Wykonanie budowy lub rozbudowy placu zabaw lub siłowni plenerowej, o wartości zadania co najmniej 25 000 zł brutto Część 4 Wykonanie budowy lub rozbudowy placu zabaw lub siłowni plenerowej, o wartości zadania co najmniej 80 000 zł brutto Część 5 Wykonanie budowy lub rozbudowy placu zabaw lub siłowni plenerowej, o wartości zadania co najmniej 80 000 zł brutto Część 6 Wykonanie budowy lub rozbudowy placu zabaw lub siłowni plenerowej, o wartości zadania co najmniej 40 000 zł brutto Część 7 Wykonanie budowy lub rozbudowy placu zabaw lub siłowni plenerowej, o wartości zadania co najmniej 150 000 zł brutto Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie wykazu robót, określonego w pkt 6.2.1 SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ i załączonych dowodów, o których mowa w pkt 6.2.2 SIWZ (złożonych na wezwanie Zamawiającego). Uwaga: Wykonawca wykazując się doświadczeniem uzyskanym w ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim zakresie w jakim był bezpośrednim wykonawcą części wskazanego zadania. Przez zadanie rozumie się zawartą umowę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy - dotyczący innych podmiotów w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.1 SIWZ, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Dowody określające czy roboty budowlane wymienione w Wykazie robót (o którym mowa w poz. 6.2.1 SIWZ) zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) referencje; 2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane; 3) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy - zał. 3 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 4. W szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 5. Dokument składany bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacji z sesji otwarcia ofert): 1) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 7), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (wzór zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert) - oryginał. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca. 2) wraz z oświadczeniem wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w punkcie podawczym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Urzędu Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, parter - wejście główne do budynku, STANOWISKO nr 04 lub 05. UWAGA! Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, ww. oświadczenie (zał. nr 7 do SIWZ) zawierające taką informację (zaznaczony wariant pierwszy w polu wyboru) może złożyć wraz z ofertą. 6. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (działających w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oddzielnie musi złożyć: 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ; 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 3) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców. 7. Wymagania dot. podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w poz. 6.2.3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Jeżeli inny podmiot, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w poz. 6.2.4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ww. podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane wyposażenie 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.