Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
711z dziś
4374z ostatnich 7 dni
14048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż 3 szt. domofonów i 2 szt. kamer

Przedmiot:

Montaż 3 szt. domofonów i 2 szt. kamer

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Finansów w Warszawie
Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 (22) 694 55 55 fax: +48 (22) 694 36 84
pawel.pietryka@mf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Montaż 3 szt. domofonów i 2 szt. kamer w gmachu Ministerstwa Finansów.
Przedmiotem zamówienia jest montaż następujących elementów w gmachu Ministerstwa
Finansów, Warszawa, ul. Świętokrzyska 12:
1) 3 szt. domofonów:
- przy drzwiach pomieszczenia wartowni na parterze przy wejściu głównym(ekran/
sterowanie zamontowane ma być w pomieszczeniu dowódcy zmiany - odległość
ok. 10m.),
- przy drzwiach pomieszczenia 1072A na I piętrze (centrum zarządzania
infrastrukturą, ekran/ sterowanie w pomieszczeniu - odległość ok 5m.),
- przy drzwiach korytarza w skrzydle A1 na I piętrze, ekran/sterowanie w
pomieszczeniu 1049 (odległość ok. 30 metrów), ten wideofon powinien mieć
możliwość późniejszej ewentualnej rozbudowy do obsługi min. 2 drzwi i min. 4
użytkowników mogących odbierać i sterować jego funkcjami (min. 4 przyciski dla
wybrania pokoju/adresata wywołania),
Wideodomofony powinny zostać zintegrowane z systemem kontroli dostępu tak aby
ich użycie nie generowało alarmów z systemu kontroli dostępu (nieautoryzowane
wejście) w systemie GEMOS4.
Wszystkie wideodomofony muszą być wyposażone w wyświetlacz na panelu
odbiorczym min 4'', jednostki odbiorcze musza mieć opcje montażu nabiurkowego i
natynkowego, wideodomofony powinny charakteryzować się prostotą obsługi,
2) 2 szt. kamer na korytarzu A1 na poziomie suteren gmachu MF.
Kamery powinny zostać zintegrowane w ogólno-budynkowym systemem CCTV.
Nowe kamery powinny zostać włączone w istniejącą sieć BMS LAN i należy
skonfigurować połączenia sieciowe wraz z podłączeniem do systemu NUUO. Odbiór
obrazów z kamer powinien być dostępny w pomieszczeniach centrum zarządzania
infrastrukturą i wartowni. Aby zachować kompatybilność i jednorodność rozwiązań
rozbudowa musi być wykonana w oparciu o kamery MS-C4472-FPB_2812 - typ taki
jak pozostałe kamery zamontowane w gmachu Ministerstwa. Kamery powinny zostać
zwizualizowane i skonfigurowane w systemie zarządzającym - GEMOS4
UWAGA: Systemy SKD i CCTV są na gwarancji. Wykonanie rozbudowy nie
może doprowadzić do utraty przez Zamawiającego gwarancji na całość lub część
istniejących systemów. W celu wykonania w/w prac w budynku MF konieczne
jest współdziałanie z obecnym gwarantem: T4B Sp. z.o.o. Prace powinny
obejmować pełne sprawdzenie i odpowiednie oprogramowanie
rozbudowywanych elementów w istniejących systemach.

Dokument nr: DB5.3483088.11287584

Składanie ofert:
Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 28 października 2019 o godz. 12.00
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres :
pawel.pietryka@mf.gov.pl
z dopiskiem: ,,Montaż 3 szt. domofonów i 2 szt. kamer w gmachu Ministerstwa Finansów".

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do 15 grudnia 2019 r.

Wymagania:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny przy
spełnieniu Warunków Zamawiającego przedstawionych w zapytaniu.
Oferta musi zawierać:
1. Ofertę cenową(wg poniższej tabeli).
Cena (netto) Cena (brutto)
Montaż 3 szt. domofonów oraz 2 szt. kamer
wraz z integracją z systemami CCTV i SKD
2. Termin ważności oferty: 30 dni
3. Gwarancja 24 miesiące
4. Pełną nazwę Wykonawcy.
5. Adres siedziby Wykonawcy.
6. Wymagane dokumenty:
1) ksero poświadczone za zgodność z oryginałem - opłaconej polisy, a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.
Koszty nie wymienione w kalkulacji nie będą uwzględnione w ostatecznej cenie.
Zamawiający informuje, że wyklucza możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego
skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Kontakt:
Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawach związanych z niniejszym zaproszeniem są:
Paweł Pietryka (22) 694 36 13 oraz Robert Paszkowski tel. (22) 694 39 84.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.