Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych

Przedmiot:

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prezydent Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel. 22 779 47 45, tel. +48 (22) 779 20 01 fax. +48 (22) 779 42 25
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych,
drogowych obiektów mostowych oraz aktualizacja komputerowej bazy danych ewidencji dróg
zlokalizowanych na terenie Miasta Otwocka, zgodnie z zakresem podanym w załączniku nr 1.

Składanie ofert:
3. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.10.2019 do godziny 11;00 w siedzibie zamawiającego Urząd
Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5. Biuro Obsługi Mieszkańców, budynek B. p.1

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20.12.2019 r.

Wymagania:
2. Opis sposobu przygotowania oferty:
Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na
kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis-
,,Oferta na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych, drogowych
obiektów mostowych oraz aktualizacja komputerowej bazy danych ewidencji dróg
zlokalizowanych na terenie Miasta Otwocka".
Do formularza ofertowego należy dołączyć:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b) Dokument potwierdzający wykonanie co najmniej dwóch zamówień w okresie ostatnich 3 lat
polegających na:
wykonaniu przeglądów okresowych dróg publicznych w miastach, o długości nie
mniejszej niż 200 km każde zadanie,
wykonaniu przeglądów okresowych obiektów mostowych - dla minimum 2 obiektów
każde zadanie,
wykonaniu dokumentacji fotograficznej dróg wraz z wprowadzeniem wyników do bazy
danych programu PhotoBrowser wdrożonego w Urzędzie, dla sieci dróg o długości nie
mniejszej niż 200 km każde zadanie lub wykonaniu dokumentacji fotograficznej dla sieci
dróg o długości nie mniejszej niż 200 km każde zadanie i dostarczeniu obsługującej ten
materiał przeglądarki możliwe] do wykorzystania na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych
wykonaniu aktualizacji ewidencji dróg wraz z wprowadzeniem wyników do bazy danych
programu SIBView5 wdrożonego w Urzędzie, dla odcinków dróg o długości nie mniejszej
niż 10 km każde zadanie,
c) Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Ocena złożonych ofert i wybór najkorzystniejszej oferty:
a) Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium:
- cena za realizację przedmiotu zamówienia 100 %
b) Oferty niespełniające warunków wymienionych w pkt. 2 zostaną odrzucone.
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
d) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
e) Informacja o złożonych ofertach oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
f) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z
ofert.

Kontakt:
5. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
Michał Piłka - tel. 22 779 47 45

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.