Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
711z dziś
4374z ostatnich 7 dni
14048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Piaskowanie elementów turbin oraz pomp wody chłodzącej

Przedmiot:

Piaskowanie elementów turbin oraz pomp wody chłodzącej

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole
Elektrowniana 25
45-920 Opole
powiat: Opole
tel. 77 423 52 85
Grzegorz.Karcz@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/29236/details
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Piaskowanie elementów turbin oraz pomp wody chłodzącej podczas remontu kapitalnego TG2 oraz TG3 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.
Opis postępowania:
Świadczenie usługi polegającej na piaskowaniu elementów turbin oraz pomp wody chłodzącej podczas remontów kapitalnych bloku nr 2 i bloku nr 3 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, szczegółowo określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Dokument nr: POST/GEK/GEK/PMR-ELO/11739/2019

Otwarcie ofert: Czy jawne otwarcie ofert:
Nie

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/29236/details
Termin składania wniosków/ofert:
31-10-2019 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole
Termin wykonania zamówienia:
Terminy wykonania zamówienia zostały szczegółowo określone w § 3 projektu Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wymagania:
Dodatkowe informacje:
1. Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zakupowym, sposób dokonywania oceny ich spełnienia oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełnienia tych warunków określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Kryteria oceny ofert wraz z wagą oraz opis przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert określono w SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
7. Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.
8. Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu - w formie elektronicznej. Szczegóły dot. OPISU SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY opisane są w pkt. 6 SIWZ.
9. Termin związania Ofertą: 60 dni
10. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
12. Zamawiający przewiduje wybór Najkorzystniejszej Oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub/i aukcji elektronicznej.
13. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
14. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
15. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
16. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
17. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
18. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury (PROC 10032/D) i Kodeksu cywilnego.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Karcz
Telefon do osoby kontaktowej:
77 423 52 85
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Grzegorz.Karcz@gkpge.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.