Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac remontowych pokrycia dachu

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych pokrycia dachu

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. Głowackiego 6
10-448 Olsztyn
powiat: Olsztyn
(89) 52 48 88
zbigniew.przybylski@kowr.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac remontowych pokrycia dachu nad lokalem nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Kumielsk 2A/5, gmina Biała Piska w województwie warmińsko-mazurskim. Załącza się przedmiar robót.

Składanie ofert:
TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2019 r. do godz. 9°° za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zbigniew.przybylski@kowr.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przesłać ofertę na załączonym formularzu (załącznik nr 1) oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia o prowadzonej działalności.
VI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z projektem umowy .
2. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany do zapewnienia osób o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach.
VII. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- najniższa cena wykonania usługi.
VIII. ZASADY PRZEPROWADZENIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Oferta powinna zostać sporządzona według załącznika nr 1 do niniejszego Zaproszenia oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela firmy i złożona w terminie.
2. Zamawiający w razie powstałych wątpliwości co do treści złożonej oferty zwróci się do oferenta o wyjaśnienie lub uzupełnienie.
3. Oferta złożona przez Wykonawcę po upływie terminu przewidzianego na jej złożenie zostanie uznana za nieważną i odrzucona.
4. Oferta, której treść będzie niezgodna z warunkami lub wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych zostanie uznana za nieważną i odrzucona.
5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub jeżeli ceny ofertowe przekroczą środki jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na ww. zadanie.
6. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ewentualnym odrzuceniu ofert (oferty) lub o unieważnieniu procedury, podając uzasadnienie.
7. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Zbigniew Przybylski pod numerem telefonu (89) 52 48 88 oraz adresem e-mail: zbigniew.przybylski@kowr.gov.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.