Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
4509z ostatnich 7 dni
16141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Projekt konstrukcji, dostawa i montaż szklanej ściany działowej

Przedmiot:

Projekt konstrukcji, dostawa i montaż szklanej ściany działowej

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach
ul. Supraślska 2
16-010 Wasilków
powiat: białostocki
tel:(85) 718-46-31
sekretariat@psp.wasilkow.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Wasilków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Projekt konstrukcji, dostawa i montaż szklanej ściany działowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach
I. PRZEDMIOT I WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest projekt konstrukcji, dostawa i montaż szklanej ściany działowej/ zabudowy w pomieszczeniu biurowym pełniącym funkcję gabinetu dyrektora i sekretariatu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach przy ul. Supraślskiej 2, 16-010 Wasilków. Na przedmiot zamówienia składa się:
a. Zaprojektowanie konstrukcji i wykonanie ściany działowej/zabudowy z profili aluminiowych w kolorze czarnym, szklonych szkłem bezpiecznym mlecznym i przeźroczystym o łącznej powierzchni około 2 1m2 z drzwiami jednoskrzydłowymi o minimalnej szerokości 80 cm wyposażonymi w zamek i klamkę (załącznik nr 1 - szkic poglądowy).
b. Dostawa i montaż ściany działowej/ zabudowy do ścian, podłogi i sufitu w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego.
c. Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zastosować systemy, dzięki którym konstrukcja będzie stabilna, bezpieczna oraz zapewni izolacyjność akustyczną zgodnie z polskimi normami.
2. Warunki zamówienia
o Wykonawca we własnym zakresie dokona wizji lokalnej w celu dokonania dokładnych pomiarów i oceny zakresu robót, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.
o Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami BHP przez wykwalifikowanych pracowników pracujących pod wykwalifikowanym
1
nadzorem.
o Odpady po montażowe zagospodarowuje we własnym zakresie Wykonawca.
o Prace o których mowa w ofercie, powinny odznaczać się najwyższą jakością.
. Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z obowiązującymi normami. W przypadku reklamacji oferent zobowiązany będzie do naprawy wadliwie przeprowadzonych prac w terminie 14 dni od zgłoszenia.
o Prace remontowe zostaną wykonane przy użyciu sprzętu i narzędzi Wykonawcy. Sprzęt i narzędzia będą odpowiadać wymogom określonym w przepisach prawa, w tym przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia. prac lub reklamacji i zobowiązać Wykonawcę do ewentualnych poprawek, jeśli okaże się. że prace nie spełniają wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym lub są niewłaściwie wykonane.
o Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz wartość brutto zamówienia realizowanego na rzecz Publicznej Szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach, ul. Supraślska 2, 16-010 Wasilków, wraz z dowozem i rozładunkiem materiałów i montażem (Załącznik nr 2).
o Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę odnoszącą się do przedmiotu zamówienia.
o Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
o Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, przy czym warunkiem opłacenia faktury jest sporządzenie Protokołu odbioru, w którym strony zgodnie stwierdzą brak usterek.
. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem szkoły z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania złożenia swojej oferty na to zapytanie.

Dokument nr: ZO-4/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.11.2019 r. w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: ,,Oferta na wykonanie zabudowy szklanej" do dnia l5.11.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach, wysłać poczta na ww. adres lub przesłać na adres e-mailowy Zamawiającego: sekretariat@psp.wasilkow.pl wpisując w tytule: ,,Oferta na zabudowę szklaną".

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia ustala się w terminie 14 dni od daty podpisania umowy jednak nie później niż 10 grudnia 2019 r.

Wymagania:
KRYTERIUM OCENY
1. Cena-60%;
2. Okres gwarancji -20%;
3. Termin realizacji zamówienia 20%. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 2
2. Oświadczenie - załącznik nr 3
3. Wzór umowy - załącznik nr 4 (parafowany przez Wykonawcę)
4. Klauzula informacyjna - załącznik nr 5.

Kontakt:
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach - Jadwiga Piotrowska, tel. 85
7184 631.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.