Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja oświetlenia na energooszczędne z pełną obsługą serwisową i gwarancyjna...

Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia na energooszczędne z pełną obsługą serwisową i gwarancyjna w budynku przy uI. Snieznej 5

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa
ul. Brzezińska 5/15
92-103 Łódź
powiat: Łódź
(42) 25-34-470
g.blaszczyk@iw.lodz.pI
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
1 Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postepowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja oświetlenia na
energooszczędne z pełną obsługą serwisową i gwarancyjną w budynku przy ul.
Śnieżnej 5.
2. Celem niniejszego dialogu technicznego jest uzyskanie profesjonalnego doradztwa lub
informacji w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych a także najkorzystniejszych
rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych,
mogących słuzyć realizacji potrzeb Zapraszającego w ww. zakresie, na etapie
poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Przeprowadzenie dialogu technicznego ma pomóc Zapraszającemu przygotować opis
przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz określić
warunki przyszłej umowy z uwzględnieniem analizy ryzyk ponoszonych przez strony
umowy. uzyskać wedzę specjalistyczną, pozwalającą w sposób najbardziej korzystny
dla interesu publicznego udzielić i zrealizować zamówienie publiczne.
4. Celem dialogu jest także skonfrontowanie potrzeb i oczekiwań Zapraszającego z
możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek. Zapraszający
chce stworzyć jak najdokładniejszy opis przedmiotu zamówienia, który nie będzie
dyskryminował dostępu do planowanego przetargu.
5. Wtoku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu
przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli
to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o
udzielenie zamówienia.

Dokument nr: KF/ZP-236-34/1 9

Składanie ofert:
4. Termin składania zgłoszeń: 08.11.2019. Decyduje data wpływu zgłoszenia do
Zamawiającego.
5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym
podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 30.12.2019

Wymagania:
IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz postanowieniami Regulaminu przeprowadzania dialogu
technicznego opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym
należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w
niniejszym Ogłoszeniu.
3. Uczestnikami dialogu technicznego mogą być wszystkie firmy/podmioty posiadające
doświadczenie w zakresie zamierzonej inwestycji lub w zakresie innych. o podobnym
stopniu skomplikowania inwestycji.
4. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów
sporządzonych w językach innych niz polski należy dołączyć tłumaczenia na język
polski.
5. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem 3 ust. J Regulaminu przeprowadzania
dialogu technicznego.
6. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie
a. wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
b. spotkania indywidualnego z Uczestnikami;
c. spotkania grupowego z Uczestnikami, na określony przez Zamawiającego temat
oraz w określonych przez Zamawiającego terminach.

Kontakt:
Osoba wyznaczona do kontaktu:
Grzegorz Błaszczyk
Z-ca Kierownika Działu Technicznego i Inwestycji
(42) 25-34-470
E-mail: g.blaszczyk@iw.lodz.pI

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.