Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd instalacji i kotłów gazowych

Przedmiot:

Przegląd instalacji i kotłów gazowych

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrośnicy
Chrośnica 54
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
(68)3847477
spgch1@wp.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE 18/ZSP/2019
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) w formie rozeznania
cenowego zaprasza do składania ofert na: przegląd instalacji i kotłów gazowych:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowej z instrukcjami obsługi
urządzeń i eksploatacji kotłowni, obejmować będzie następujące czynności:
-przygotowanie kotłowni do eksploatacji przed sezonem
-konserwacja kotłów i innych urządzeń (czyszczenie, sprawdzenie stanu komory
spalania)
-czyszczenie i regulacja palników,
-regulacja i kontrola urządzeń i systemu sterowania zgodnie z zaleceniami
użytkownika,
-ocena poprawności działania urządzeń oraz instalacji c.o. i c.w.u. (zgodnie z
wymogami określonymi w instrukcji obsługi dla poszczególnych urządzeń
-kontrola naczyń przeponowych,
-czyszczenie filtrów w instalacji centralnego ogrzewania,
-sprawdzenie działania i skuteczności wentylacji nawiewno-wyciagowej,
-sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i armatury gazowej (m.in.
działania zaworów bezpieczeństwa, zaworów odcinających, czujników detekcji gazu i
sygnalizacji alarmowej) wraz z wystawieniem osobnego protokołu dla tego typu badań,
-sporządzenie dla Zamawiającego protokołu z przeprowadzonych przeglądów
technicznych kotłowni gazowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami Prawa budowlanego.
Wykaz kotłowni gazowych:
Lp Adres kotłowni Piece
gazowe Model
1 SP w Łomnicy, Łomnica
40 3 szt.
Termet Minimax Plus GCODP-
13-10
Veissmann Vitopend 100
Unical DUA CTN 24 AE

Dokument nr: 18/ZSP/2019

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 25.10.2019 r. do godz. 10:00 na piśmie
w siedzibie Zamawiającego: ZSP w Chrośnicy, Chrośnica 54, 64-360 Zbąszyń lub
drogą elektroniczną: spgch1@wp.pl
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie
będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
do 08.11.2019 r.

Wymagania:
3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- Cena: waga kryterium 100 %
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania;
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli
występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
c) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania
ofertą).
7. Warunki udziału w postępowaniu:
- złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
8. Termin związania ofertą 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej: bip.zbaszyn.pl.
10. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu
umowy.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Anna Kluj, Jolanta Bezdel (68)3847477

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.