Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
186z dziś
3869z ostatnich 7 dni
15602z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Uzupełnianie oceny technicznej robót budowlanych wykonanych w lokalu mieszkalnym

Przedmiot:

Uzupełnianie oceny technicznej robót budowlanych wykonanych w lokalu mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2019-10-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia
Hubska 8-16
50-502 Wrocław
powiat: Wrocław
(71) 799 68 00
pinb@um.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia zaprasza do składania
ofert dotyczących:
o uzupełniania oceny technicznej robót budowlanych wykonanych w lokalu
mieszkalnym przy ul. Norblina 2a we Wrocławiu
Uzupełnienie oceny technicznej - przedłożonej przez zobowiązanych - winno zostać
wykonane przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz uprawnienia
budowlane upoważniające do kontrolowania i oceniania konstrukcyjnych elementów
budowlanych budynków oraz do kontrolowania i oceniania instalacji i urządzeń
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, będące
czynnymi członkami właściwych izb samorządów zawodowych.
W celu ułatwienia sporządzenia oferty przygotowano opis ww. lokalu oraz zakresu w jakim
przedłożona ocena techniczna wymaga uzupełnienia (opis poniżej).
Opis lokalu wraz ze wskazaniem wykonanych w nim robót budowlanych oraz zakresu w
jakim należy sporządzić uzupełnienie oceny technicznej
Lokal mieszkalny, którego ma dotyczyć opracowanie składa się obecnie z przedpokoju,
pokoju, łazienki i pokoju z aneksem kuchennym. W lokalu tym wykonano roboty budowlane
związane z jego przebudową. W wyniku wykonanych robót budowlanych zmieniono układ
pomieszczeń (w dawnej kuchni jest pokój, łazienka została powiększona kosztem byłego
pokoju, a w byłym pokoju jest pokój z aneksem kuchennym) oraz przebudowano wewnętrzne
instalacje: wod. - kan., gazową i elektryczną. Wyburzono piec stałopalny i zainstalowano
piec gazowy. Zmieniono podłogę z drewnianej na legarach na panele lub kafelki. Odkrywka
wykonana w obrębie pokoju wykazała, że warstwy podłogi wskazując od góry stanowi panel
podłogowy z podkładem o łącznej grubości 10 mm, folia przeciwwilgociowa żółta, wylewka
cementowa o grubości 4cm, folia przeciwwilgociowa żółta, styropian o grubości 2 em, folia
przeciwwilgociowa czarna, potem widoczna jest konstrukcja stropu. Ww. roboty budowlane
zostały wykonane bez wymaganego pozwolenia na budowę.
Postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia
wydanym na podstawie art. 81c ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
inwestorzy zostali zobowiązani do sporządzenia oceny technicznej wykonanych robót w
zakreślonym terminie wskazującej w szczególności czy:
o roboty budowlane związane z przebudową ww. lokalu zostały wykonane zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami oraz w sposób
zapewniający bezpieczeństwo konstrukcji budynku w tym z uwzględnieniem oceny:
- poprawności wykonania i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w ww.
lokalu,
- właściwego zwentylowania. pomieszczenia aneksu kuchennego ww. lokalu,
- prawidłowego wykonania instalacji wód. -- kan. w ww. lokalu i prawidłowej
wymiany pionu wód - kan.,
- wykonania właściwej izolacji akustycznej stropu nad lokalem mieszkalnym
znajdującym się poniżej opisanego lokalu.
o w przypadku wykonania przebudowy opisanego lokalu niezgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, w sposób naruszający przepisy techniczno -
budowlane lub w sposób mogący spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i
mienia - należało podać zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania celem
doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem
(wskazując konkretne i precyzyjne rozwiązania techniczne, technologiczne i
materiałowe). W szczególności należało określić wpływ wykonanych robót
budowlanych na strop oddzielający opisany lokal oraz lokal znajdujący się pod nim
oraz wskazać zakres robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia zalewania
stropu.
Ocena techniczna powinna być sporządzona przez osoby posiadające odpowiednie
przygotowanie zawodowe oraz uprawnienia budowlane (w odpowiedniej do robót
specjalności).
Analiza przedłożonej oceny technicznej wykazała, iż wymaga ona uzupełniania o ustalenie:
- czy roboty budowlane były przyczyną przecieku wody przez strop między opisanym
lokalem i tym znajdującym się pod nim,
poprawności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w opisanym lokalu wraz ze
wskazaniem trasy jej przebiegu, w tym również określeniem czy nie przebiega ona
przez przewód wentylacyjny w ścianie kominowej,
prawidłowości wykonania instalacji c.o., wod. - kan. w opisanym lokalu i
prawidłowej wymiany pionu wod - kan., w tym ich szczelności,
wykonania właściwej (zgodnej z przepisami) izolacji akustycznej stropu nad lokalem
znajdującym się pod opisanym lokalem wraz z podaniem parametrów izolacyjności
akustycznej podłogi lokalu (przed i po wykonanych robotach) i wskazania czy pod
brodzikiem jest izolacja akustyczna i jaka,
czy pod brodzikiem wykonano izolację przeciwwodną na podłodze i ścianach,
wpływu wykonanych robót budowlanych w opisanym lokalu na konstrukcję budynku,
(w tym również wskazanie czy ingerowano w konstrukcję stropu nad lokalem
znajdującym się pod opisanym lokalem, czy przesunięcie ściany działowej ma wpływ
na bezpieczeństwo konstrukcji budynku, czy długotrwałe zalewanie stropu wpłynęło
na bezpieczeństwo konstrukcji stropu, czy zarysowania na ścianach i suficie w lokalu
znajdującym się pod opisanym lokalem są wynikiem robót wykonanych w opisanym
lokalu i czy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa konstrukcji budynku, czy
wykucie otworu w ścianie pod licznik elektryczny nie stanowi zagrożenia dla
bezpieczeństwa konstrukcji budynku),
zakresu robót budowlanych niezbędnych do wykonania celem doprowadzenia
wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem (w przypadku
wykonania robót w ww. lokalu niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowianej, w sposób naruszający przepisy techniczno - budowlane lub w sposób
mogący spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia).

Specyfikacja:
Istnieje również
możliwość dokonania oględzin przedmiotowego lokalu z przedstawicielami tut. organu.
Termin należy uzgodnić telefonicznie (71 799 68 30) jednak nie później niż na 7 dni przed
upływem terminu na składanie ofert.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w terminie do 29.11.2019r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na
adres Inspektoratu (wskazany w nagłówku) lub osobiście w siedzibie Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
Oferta na ocenę techniczną Norblina 2a wraz z numerem telefonu kontaktowego bądź
adresu e-mail.

Wymagania:
W ofercie należy przedstawić cenę brutto. Cena powinna uwzględniać koszt związany z
realizacją wszystkich czynności niezbędnych dla poprawnego i zgodnego z przepisami prawa
wykonania powierzonego zadania. Ponadto prosimy o podanie danych kontaktowych
(imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) osób uprawnionych do występowania w
imieniu oferenta w celu usprawnienia komunikacji.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej
ceny z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę brutto oraz
spełniającymi wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotu zmówienia.
Termin wykonania zlecenia zostanie ustalony z wykonawcą po wybraniu oferty i
pozyskaniu środków finansowych na zapłatę za jego wykonanie. Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia zastrzega jednak możliwość odstąpienia od
dalszego procedowania w ww. sprawie bez podania przyczyny.

Kontakt:
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w tut. inspektoracie w pok. 162, pod
numerem telefonu 71 799 68 30 lub kierując pytania na adres e-mail:
pawel.wirwis@um.wroc.pl.
W przypadku osobistej wizyty w tut. inspektoracie proszę o
uprzednie uzgodnienie jej terminu pod podanym numerem. Osoba upoważniona do kontaktu
w tej sprawie: Paweł Wirwis.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.