Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3899z ostatnich 7 dni
15451z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia

Przedmiot:

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia

Data zamieszczenia: 2019-10-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lublin
pl. Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
powiat: Lublin
Tel.: +48 814663013
zamowienia@lublin.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: 29.300,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-02 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia do budynku środowiskowego domu samopomocy ,,Kalina" w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Numer referencyjny: ZP-P-I.271.145.2019
II.1.2)Główny kod CPV
39100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia:

1.1. meble,

1.2. wyposażenie medyczne,

1.3. sprzęt komputerowy,

1.4. sprzęt rtv i agd,

1.5. artykuły chemii gospodarczej,

1.6. urządzenia biurowe,

1.7. urządzenia gastronomiczne,

1.8. sprzęt multimedialny,

1.9. wyposażenie ogólne.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
30200000
32000000
39141000
39200000
30190000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Tak jak w pkt. II.1.4)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.2 Infrastruktura Usług Społecznych numer umowy RPLU.13.02.00-06-0021/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 39100000

Dokument nr: 512766-2019, ZP-P-I.271.145.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 02/12/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, pl. Litewski 1, pok. 302, 20-080 Lublin, POLSKA

Specyfikacja:
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.bip.lublin.eu

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/12/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Gmina Lublin
pl. Króla Władysława Łokietka 1
Lublin
Kod NUTS: PL814
20-109
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kubiczek
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Tel.: +48 814663013

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.