Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wraz z dostawą materiałów poza ZWP - materiały budowlane

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą materiałów poza ZWP - materiały budowlane

Data zamieszczenia: 2019-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Borynia-Zofiówka-Jastrzębie"
ul. Rybnicka 6
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 756 1301., tel. 32 756 1456.
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
Zakup wraz z dostawą materiałów poza ZWP - materiały budowlane dla KWK ,,Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch ,,Borynia".

Dokument nr: 127/XI/BOR/2019

Otwarcie ofert: Data otwarcia: 15.11.2019r. godz. 930
Miejsce przetargu: JSW S.A. KWK ,,Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, ul. Rybnicka 6, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pok. 301.

Składanie ofert:
2. Ofertę w zaklejonej kopercie - z dopiskiem ,,Przetarg - Zakup wraz z dostawą materiałów poza ZWP - materiały budowlane dla KWK ,,Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch ,,Borynia", należy złożyć w dniu otwarcia ofert do godz. (915) w JSW S.A. KWK ,,Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch ,,Zofiówka", ul. Rybnicka 6, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Zamówień i Umów, pok. 308.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania zadania: do 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Warunki uczestnictwa w przetargu:
3. Kryteria oceny oferty: najniższa cena - 100%. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę realizacji zadania. W przypadku zakwalifikowania do przetargu więcej niż jednej oferty przeprowadza się licytację zgodnie z obowiązującym regulaminem.
4. Ważność oferty - 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
7. Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium oraz zabezpieczania należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców.
9. Ustalenie warunków finansowo - ekonomicznych może nastąpić w dniu otwarcia ofert.
JSW S.A. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania;

Uwagi:
- zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:
a) administratorem danych osobowych Oferenta, zawartych w dokumentacji przetargowej jest Zamawiający,
b) dane inspektora ochrony danych Zamawiającego, w tym jego dane kontaktowe zamieszczone są na jego stronie internetowej o adresie www.jsw.pl,
c) dane osobowe Oferenta przetwarzane będą przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, a następnie w celu zawarcia umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a ponadto mogą być przetwarzane w celu wykonywania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych i prawa Podatkowego, tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO, oraz w celu ochrony praw Zamawiającego wynikających z umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
d) Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Oferenta przez okres nie dłuższy niż okres konieczny dla realizacji celów wskazanych w punkcie c) powyżej,
e) dane osobowe Oferenta mogą być przekazywane do przetwarzania innym podmiotom, przy pomocy których Oferent prowadzi działalność (podwykonawcy), takich jak firma informatyczna, hostingodawca, firma kurierska/spedycyjna, operator pocztowy, kancelaria adwokacka lub radcowska, a także innym podmiotom z Grupy Kapitałowe JSW,
f) Oferent ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
g) Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO,
h) podanie przez Oferenta swoich danych osobowych jest obligatoryjne - niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia umowy.

Kontakt:
10. Dodatkowych informacji w przedmiocie postępowania udzielają telefonicznie pracownicy KWK ,,Borynia-Zofiówka-Jastrzębie"
? w sprawach technicznych: Robert Wilk tel. 32 756 1301.
? w sprawach formalnych dotyczących przetargu: Agata Tomiczek tel. 32 756 1456.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.