Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3878z ostatnich 7 dni
14656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup kotła elektrycznego grzewczego z bezprzewodowym pokojowym regulatorem temperatury

Przedmiot:

Zakup kotła elektrycznego grzewczego z bezprzewodowym pokojowym regulatorem temperatury

Data zamieszczenia: 2019-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
powiat: będziński
tel. 32 64 99 400 fax 32 64 99 402
siewierz@siewierz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siewierz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:
Zakup kotła elektrycznego grzewczego z bezprzewodowym pokojowym regulatorem temperatury.
I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kotła elektrycznego grzewczego oraz bezprzewodowego pokojowego regulatora temperatury, przeznaczonego do ogrzewania lokalu komunalnego, zlokalizowanego w Siewierzu przy ulicy Warszawskiej 91.
II. Opis przedmiotu:
Powierzchnia lokalu komunalnego, dla którego przewidziany jest zakup kotła wynosi 58,9 m2. Kocioł powinien być wiszący, elektryczny jednofunkcyjny wodny, przeznaczony do przepływowego ogrzewania wody CO z możliwością pracy w układach zamkniętych i otwartych centralnego ogrzewania. Kocioł powinien być przystosowany do zasilania prądem przemiennym 3-fazowym. Na wyposażeniu kotła powinny znajdować się: odpowietrznik, manometr, pompa elektroniczna, zawór bezpieczeństwa oraz naczynie przeponowe. Kocioł powinien posiadać wyświetlacz, diodowe wyświetlanie pracy kotła oraz możliwość pomiaru temperatury wody i jej płynną regulację. Dodatkowo do pieca dołączony powinien być pokojowy bezprzewodowy regulator temperatury.

Dokument nr: GKL.7031.000111.2019

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz (pok. 11) do dnia 15 listopada 2019 roku do godziny 14.00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Tennin realizacji zamówienia:
Do 29 listopada 2019 roku. W przypadku niewykonania zadania w terminie naliczane będą kary umowne za zwlokę w wysokości 2 % ceny brutto za każdy dzień zwłoki.

Wymagania:
V. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI. Informacja o dokumentach składających się na ofertę:
Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
1. Formularz ofertowy załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę (y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VIII. Kryterium wyboru ofert:
Spośród ofert jakie wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz zostanie wybrana oferta z najniższą zaoferowaną ceną.
Niezależnie od powyższego informuję, że zamawiający na każdym etapie postępowania zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny.

Kontakt:
VII. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień są: Czekaj Karol, inspektor ds. Gospodarki Komunalnej, teł: (32) 64-99-461.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.