Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
280z dziś
3963z ostatnich 7 dni
15696z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Blok Biomasowy 25-30MWe

Przedmiot:

Blok Biomasowy 25-30MWe

Data zamieszczenia: 2019-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: CEZ Skawina S.A
ul. Piłsudskiego 10
32-050 Skawina
powiat: krakowski
tel. 122778535, 603713885
wladyslaw.galgan@cezpolska.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/145421
Województwo: małopolskie
Miasto: Skawina
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania: Blok Biomasowy 25-30MWe
Opis postępowania:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.Przedmiotem zamówienia jest budowa bloku energetycznego o mocy 25-30 MWe i o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie do 90 MWt opalanego biomasą wraz z niezbędną infrastrukturą (dalej Blok Biomasowy lub Blok) w formule ,,pod klucz". Formuła ,,pod klucz" oznacza sposób wykonania Bloku jako zintegrowanej całości o cechach technologicznych, Gwarancjach Bezwzględnych i Parametrach Gwarantowanych określonych w Umowie, z wykonaniem wszelkich Prac, które potrzebne są do tego, aby wybudowany Blok osiągnął wymagane w Umowie charakterystyki eksploatacyjne, zdolność ruchową i bezpieczeństwo, nawet jeśli jakieś elementy Bloku nie są wyraźnie wyszczególnione w Umowie. Formuła ,,pod klucz" obejmuje także nabycie, produkcję, kontrolę jakości, usuwanie Wad w Przedmiocie Umowy, transport z zakładów wytwórczych na Teren Prac, ubezpieczenie w zakresie określonym w Umowie, rozładunek, magazynowanie, a także płatność zagranicznych oraz krajowych podatków i opłat, opłat celnych i innych należności związanych z przywozem towarów na teren polskiego obszaru celnego, włącznie z polskim podatkiem VAT od towarów importowanych oraz uzyskanie lub zaktualizowanie wszelkich Pozwoleń potrzebnych do wybudowania, uruchomienia i eksploatacji Bloku z wyłączeniem jedynie tych, których uzyskanie obciąża Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy. Ryzyko takich pominięć elementów zakresu Dostaw, Robót Budowlanych i Prac zostało przez Wykonawcę uwzględnione i wkalkulowane w Wynagrodzenie.

Dokument nr: 2019/252/ELC/WG

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/145421
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2019-10-18 16:00:00 2019-11-26 11:00:00

Miejsce i termin realizacji:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia umowy w życie.

Wymagania:
5.2.Wymagania

5.2.1. Zastosowane rozwiązania i urządzenia muszą być zgodne z normami PN i EN lub innymi równoważnymi zaakceptowanymi przez Prawo RP i UE oraz Zamawiającego, w tym zasadami dobrej praktyki inżynierskiej a także z wymaganiami Operatora Systemu Energetycznego KSE.

5.2.2. Zastosowane materiały, urządzenia i aparatura muszą być nowe i posiadać wymagane stosowne certyfikaty jakości, atesty i aprobaty. Ponadto mają być wysokiej jakości i pochodzić od uznanych i sprawdzonych producentów dla energetyki, konstrukcja oferowanych urządzeń musi być oparta o najnowsze sprawdzone rozwiązania techniczne. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać dokumenty pozwalające stwierdzić ich rok produkcji.

5.2.3. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni potencjał i uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności polegających na realizacji prac projektowych w zakresie opracowywania dokumentacji koncesyjnej podlegającej zatwierdzeniu przez UDT.

5.2.4. W przypadku zabudowy urządzeń podlegających w myśl ustawy o Dozorze Technicznym rejestracji przez Urząd Dozoru Technicznego, urządzenia te muszą spełniać wymagane normy i przepisy oraz posiadać kompletną dokumentację w celu przeprowadzenia rejestracji w jednostce UDT.

5.2.5. W przypadku zabudowy urządzeń lub ingerencji w urządzenia podlegające w myśl ustawy o Dozorze Technicznym rejestracji przez Urząd Dozoru Technicznego, przeprowadzenie uzgodnień i rejestracji wraz z wymaganym procesem certyfikacji leży w zakresie Wykonawcy.

5.3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Zainteresowanych Wykonawców Zamawiający zaprasza do siedziby spółki w dniu 22 października o godz. 10:00. Z uwagi na ograniczenia lokalowe zaleca się, aby delegacja potencjalnego Wykonawcy była ograniczona do 4 osób. Uczestnicy wizji powinni posiadać własne środki ochrony osobistej.

5.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Części II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6.2. Realizacja będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem realizacji prac, opracowanym przez Wykonawcę na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 9 do części IV SIWZ.

6.3. Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi co najmniej 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego Bloku zgodnie Istotnymi dla Zamawiającego Postanowieniami Umowy oraz zastrzeżeniami tam ujętymi.
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne
Tryb udzielenia zamówienia: Niskocenny
Wymóg elektronicznego oświadczenia: Tak

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 180 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Oferenci widzą przyznane punkty uznaniowe: Tak
Domyślna waluta: PLN

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.