Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa grzejników elektrycznych

Przedmiot:

Dostawa grzejników elektrycznych

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
powiat: Gdynia
tel. +48 (58) 355 33 33 fax: +48 (58) 620 67 43, 621 72 31
ofertytz@umgdy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa grzejników elektrycznych dla potrzeb jednostki pływającej
1. Przedmiot zamówienia: dostawa grzejników elektrycznych na jednostkę pływającą dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
2. Opis przedmiotu zamówienia : Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zamieszczony został w
formularzu oferty.

Dokument nr: TZ2.374.2.2.197.2.2019.KH

Składanie ofert:
Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 14.11.2019 r. do godz. 15:00 w jednej z poniższych form:
- pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres : Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, Kancelaria Ogólna, z dopiskiem ,,Oferta na dostawę grzejników elektrycznych " - Wydział TZ".
- w wersji elektronicznej (w postaci podpisanego skanu) jako plik PDF na e-mail : ofertytz@umgdy.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
a) termin wykonania dostawy - do 21 dni od daty otrzymania zamówienia,
d) inne: miejscem dostawy jest Magazyn Centralny Urzędu Morskiego, mieszczący się w Gdyni przy Nabrzeżu Duńskim, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia, dostawa zamówionego towaru nastąpi w dni robocze w godz. 08:00-14:00.

Wymagania:
b) warunki płatności:
- faktura za towar będzie płatna przez Zamawiającego przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury - z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek bankowy. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy
c) Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia).
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - ustawy nie stosuje się.
4. Kryterium wyboru ofert:
Cena: - 100%
6. Do zaproszenia załączono:
- formularz oferty
7. Dodatkowe informacje:
a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 15.11.2019 r.,
b) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni,
c) wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do dostarczenia towaru w terminie do 21 dni od daty otrzymania zamówienia
d) w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta wybrana została za najkorzystniejszą, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn,
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku :
- gdy Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot zamówienia będzie niezgodny z
wymogami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług),
- niepełnej oferty,
- oferty z błędami rachunkowymi,
- gdy oferta będzie złożona po wyznaczonym terminie,
- gdy cena oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Katarzyna Hołyst - Inspektor Oddziału Zaopatrzenia - tel.:58 355 35 46
e-mail: katarzyna.holyst@umgdy.gov.pl
Agnieszka Bałuch - Kierownik Oddziału Zaopatrzenia - tel.: 58 355 35 45
e-mail: agnieszka.baluch@umgdy.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.