Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Surowiec tartaczny liściasty żerdzie

Przedmiot:

Surowiec tartaczny liściasty żerdzie

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
powiat: polkowicki
76 724 82 38
agnieszka.gorczakowska@mercus.com.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=447025
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa surowiec tartaczny liściasty żerdzie
Opis postępowania Dostawa :
1. surowiec tartaczny liściasty dębowy żerdzie :-20 m3
Parametry drewna:
- drewno dębowe, min. średnica 250mm, max 300 mm.(lub porąbane na takie wielkości), w odcinkach o długości 0,6 m, dostawa na paletach uwaga: drewno solidnie ściągnięte taśmami.
dostawa :
marzec 2020: 10m3
maj 2020: 10m3
2. surowiec tartaczny liściasty żerdzie 40 m3
Parametry drewna :
Klocki o długości 40-50 cm,
średnica fi 20-25cm
dostawa:
styczeń 2020: 10m3
kwiecień 2020: 10m3
lipiec 2020: 10m3
pażdziernik 2020: 10m3
Wymagane dokumenty: deklaracja zgodności, świadectwo jakości, atest
"Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu postępowania, załączonej dokumentacji i innych warunków należy przekazywać drogą elektroniczną w Systemie Wspierania Zakupów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania, które wpłynęło e-mailem do Operatora postępowania i/lub po terminie bez odpowiedzi".
Miejsce dostawy: Magazyn MERCUS Logistyka HZ4M20 na terenie Huty Miedzi "LEGNICA" .
Termin dostawy: 2020-12-30
Dostawy na wywołanie telefoniczne lub meilowe
Warunki płatności (przelewem, minimum 60 dni od daty dostawy towaru i wpływu faktury VAT w wersji papierowej do siedziby MERCUS Logistyka Sp. z o.o. w Polkowicach, ul. Kopalniana 11, 59-101 Polkowice),
Gwarancja: minimum 12 miesięcy od daty zamontowania/ 15 miesięcy od daty dostawy
Grupa asortymentowa A1101 - Pniaki
A1102 - Żerdzie
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MERCUS/HZ4/19/73218

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=447025

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-11-15 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-11-14 14:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=447025

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Częściowe
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, d) nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. lub spółką zależną oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. lub spółce zależnej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy, e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. MERCUS Logistyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. W przypadku pojawienia się problemów związanych z obsługą techniczną Systemu Wspierania Zakupów KGHM proszę o kontakt z COPI KGHM: Telefon: 76 74 80 788 E-mail: pomoc.copi@kghm.com
Postanowienia umowy/ zlecenia Warunki dostawy:
Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w postępowaniu i jego wszystkich załącznikach.
Składający ofertę oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki zakupów dla zamówień MERCUS LOGISTYKA SPÓŁKA Z OO (załączonych do wniosku).
Gwarancja: minimum 12 miesięcy od daty zamontowania/ 15 miesięcy od daty dostawy.
Warunki płatności: 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat,
Dokumenty wymagane przy odbiorze: Deklaracje zgodności WE/CE, instrukcja obsługi w j.polskim, itp.
Transport na koszt i ryzyko Dostawcy (cena przedmiotu postępowania uwzględniająca dostawę DDP według INCOTERMS 2010 do magazynu Zamawiającego).
Kary umowne: zgodnie z warunkami dla zamówień zakupu opublikowanymi na stronie http://www.mercus.com.pl
Termin obowiązywania cen: do momentu realizacji całościowego zamówienia.
Złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w warunkach zakupu, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego postępowania
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
Załącznik+nr+1+-+WARUNKI+ZAKUPU+dla+zamówień.pdf

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Agnieszka
Nazwisko: Gorczakowska
Ulica: ul. Kopalniana 11
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Email: agnieszka.gorczakowska@mercus.com.pl
Telefon: 76 724 82 38

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.