Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA STUDNI BETONOWYCH FI-2000

Przedmiot:

DOSTAWA STUDNI BETONOWYCH FI-2000

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A w Polkowicach
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
powiat: polkowicki
+4876 724 8245
katarzyna.chlodnicka@mercus.com.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=446845
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA STUDNI BETONOWYCH FI-2000
Opis postępowania DOSTAWA STUDNI BETONOWYCH FI-2000
Grupa asortymentowa
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MERCUS/B1/19/73195

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=446845

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-11-14 12:20
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-11-13 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=446845

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie,
z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
2. Dostawa
- zgodnie z terminem na zamówieniu
- na koszt Wykonawcy pod wskazany adres na zamówieniu
(magazyny mieszczą się miastach Polkowice, Lubin, Głogów, Legnica)
Postanowienia umowy/ zlecenia Realizacja pojedynczych zamówień zgodnie z warunkami załączonymi na stronie internetowej http://www.mercus.com.pl/purchase-conditions
a) miejsce świadczenia
Polkowice, Lubin, Głogów, Legnica, Kwielice
b) sposób odbioru, - :DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM NA KOSZT WYKONAWCY ZAMÓWIENIA
c) osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia: KATARZYNA CHŁODNICKA, 076 724 82 45
d) warunki płatności :60 DNI OD DATY DOSTARCZENIA F-RY DO SIEDZIBY FIRMY
e) terminy i warunki Gwarancji :
Przyjmujący zamówienie udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot dostawy na okres
nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia uruchomienia przez użytkownika, lecz na okres
nie dłuższy niż 15 miesięcy od dnia dostawy dla Zamawiającego
f) kary umowne :
F.1: Zamawiający może obciążyć Przyjmującego zamówienie karami umownymi:
a) w wysokości 10% wartości zamówienia netto za odstąpienie od umowy z powodu
okoliczności, za które ten odpowiada,
b) w wysokości 0,5% wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki w dostawie
towaru lub usunięcia wady towaru zgodnie z warunkami gwarancji.
F.2. Przyjmujący zamówienie może obciążyć Zamawiającego karą umowną:
a) wysokości 10% wartości zamówienia netto za odstąpienie od umowy z powodu
okoliczności, za które ten odpowiada.
F.3.Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
g) Składającym zamówienie jest:
MERCUS Logistyka sp. z o.o., ul. Kopalniana 11, 59-101 Polkowice
h )Nie wyrażamy zgody na przekazanie zlecenia do podwykonawców.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
DC602509185420191108120627.pdf

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Katarzyna
Nazwisko: Chłodnicka
Ulica: ul. Kopalniana 11
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Email: katarzyna.chlodnicka@mercus.com.pl
Telefon: +4876 724 8245

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.