Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
782z dziś
4681z ostatnich 7 dni
16233z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej oraz placu manewrowego

Przedmiot:

Wykonanie remontu nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej oraz placu manewrowego

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku
84-250 Gniewino
powiat: wejherowski
tel./fax. (58) 676 - 76 - 90, 676 - 75 - 90
Województwo: pomorskie
Miasto: Gniewino
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie remontu nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej oraz placu manewrowego
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej oraz placu manewrowego w całości z materiału Wykonawcy, jednak z wyjątkiem fundamentów (3 szt) pod lampy oświetlenia zewnętrznego, które zostaną powierzone Wykonawcy przez Zamawiającego po przekazaniu placu budowy.
2. W ramach planowanego zadania zakres robót obejmuje m.in.:
a) Rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej;
b) Rozebranie obrzeży betonowych i krawężników;
c) Montaż krawężników betonowych kolorowych;
d) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej gr. 8 cm
e) Wykonanie odwodnienia,
f) Wykonanie cieków wodnych,
g) Demontaż i montaż bramy stalowej
h) Ułożenie kabli sieci oświetlenia zewnętrznego,
i) Montaż fundamentów do lamp oświetlenia zewnętrznego (fundamenty zostaną powierzone Wykonawcy przez Zamawiającego).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót (załącznik nr 1) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2).
4. Przed sporządzeniem oferty, zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia.
5. Odcień użytej kostki brukowej musi być zgodny z odcieniem kostki, która znajduje się na przylegającym odcinku drogi wewnętrznej już wyremontowanej.

Dokument nr: ZPm 5/2019

Składanie ofert:
Składanie ofert - ważne informacje
1. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, należy złożyć w terminie do dnia 18.11.2019 r. do godz. 11.00 osobiście bądź listownie do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku, 84-250 Gniewino.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 23.12.2019 r.

Wymagania:
Zaleca się, aby ofertę umieścić w nieprzejrzystej kopercie, zamkniętej w sposób gwarantujący nienaruszalność, zaadresowanej na Zamawiającego, posiadaj ącą oznaczenie:
,, Oferta na remont nawierzchni drogi wewnętrznej i placu manewrowego "
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nieotwarta.
2. Oferta musi zawierać:
a) cenę brutto za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, a w szczególności określonym w przedmiarze robót - załącznik nr 1. - Cena ofertowa brutto winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące, jakie wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty:
o ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk,
o dojazdu, podatków, opłaty celne,
o ubezpieczenia,
o zorganizowania zaplecza,
o wynikające z zapewnienia materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia,
o wynikające z zapewnienia sprzętu,
o usuwania wad i usterek, które wystąpią w okresie rękojmi i gwarancji,
o podatku VAT.
- Podana przez wykonawcę cena oferty winna gwarantować pełną realizację zamówienia.
3. Zamawiający zachęca do skorzystania z Formularza oferty przygotowanego przez Zamawiającego -załącznik nr 3.
4. Wypełniony i zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 6.
5. Wykonawca dołączy do oferty kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót.

Kontakt:
Kontakt
Wszelkie pytania do niniejszego zamówienia należy kierować do Domu Pomocy Społecznej
w Strzebielinku - p. Renata Kantecka, tel: 58 676-75-70, 676 -75-90

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.