Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
782z dziś
4681z ostatnich 7 dni
16233z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa namiotu pneumatycznego

Przedmiot:

Zakup i dostawa namiotu pneumatycznego

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wieruszów
ul. Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
powiat: wieruszowski
tel. 62 78 32 624
usc@wieruszow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieruszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa namiotu pneumatycznego na potrzeby
Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Wieruszowie.
Parametry namiotu pneumatycznego:
1. Powierzchnia namiotu nie mniejsza niż 37 m2.
2. Wysokość namiotu nie mniejsza niż 2,5 m.
3. Powłoka namiotu wykonana z tkaniny dwustronnie powlekanej PVC odpornej na
działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV z oknami trójwarstwowymi,
drzwiami oraz otworami instalacyjnymi.
4. Stelaż pneumatyczny namiotu z wielowarstwowej tkaniny poliestrowej powlekanej PVC
5. Podłoga i stelaż namiotu odpinane (opcjonalnie)
6. Osprzęt do mocowania namiotu do gruntu
7. Możliwość łączenia namiotów w zestawy
8. Nagrzewnica olejowa z osprzętem eksploatacyjnym
9. Zestaw do pompowania i odsysania powietrza
10. Opakowanie transportowe
11. Od wewnątrz na stelażu uchwyty do mocowania sprzętu oświetleniowego, sprzętu
medycznego, itp.
12. Na bocznych ścianach otwory z rękawami do wprowadzania do wewnątrz przewodów
ogrzewania lub wentylacji, przewodów elektrycznych, wodnych, itp.
13. Namiot sprawia się przez napompowanie stelaża namiotu za pomocą pompki ręcznej,
wentylatora elektrycznego lub butli ze sprężonym powietrzem (potrzebne zastosowanie
reduktora)

Dokument nr: BK.5535.1.2019.KS

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu,
2) Oferta powinna być czytelna,
3) Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy
Ofertę należy złożyć w terminie do 18 listopada 2019 roku, godz.15;00 na dostarczonym
formularzu w zaklejonej kopercie w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w
Wieruszowie ul. Rynek 1-7 (parter), lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Wieruszowie,
ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów lub pocztą elektroniczną na adres: usc@wieruszow.pl
Z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę namiotu pneumatycznego
na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Wieruszowie."

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się zakończyć realizację przedmiotu umowy:
do dnia 18 grudnia 2019 roku.

Wymagania:
14. Nie wymaga specjalnej konserwacji podczas przechowywania
15. Dostawa i rozładunek w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego
16. Instrukcja obsługi w języku polskim
17. Wykonawca na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
załączy dokumenty takie jak: karta katalogowa lub specyfikacja techniczna sprzętu lub
inne materiały informacyjne potwierdzające zgodność oferowanych produktów
z wymaganiami szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego
18. Najpóźniej w trakcie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: karty
gwarancyjne, deklaracje zgodności potwierdzające oznakowanie produktu będącego
przedmiotem umowy znakiem CE, wykaz wyposażenia dodatkowego wraz z kartami
gwarancyjnymi, instrukcję obsługi i użytkowania zawierającą m.in. warunki
magazynowania, informacje dotyczące eksploatacji i konserwacji, procedurę zgłaszania
urządzeń do serwisu w przypadku awarii.
3.Wykonawca zobowiązuje się:
dostarczyć na własny koszt przedmiot sprzedaży do Wydziału Spraw Obywatelskich i
Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.
III. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.
W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto
jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym. Wyszczególniona w formularzu ofertowym
cena wykonania ma charakter niezmienny, czyli ryczałtowy.
Okres gwarancji: Wykonawca udziela nie krótszej niż 24-miesięcznej gwarancji dla całej
dostawy objętej przedmiotem zamówienia, od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego.
Termin płatności: do 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT do
siedziby Zamawiającego. Na realizację zadania zostanie spisana umowa.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
Ogłoszenie, a także warunki zapytania mogą być zmienione lub odwołane.
Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.