Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu w zakresie likwidacji niskiej emisji (palenisk węglowych)- zmiana...

Przedmiot:

Wykonanie projektu w zakresie likwidacji niskiej emisji (palenisk węglowych)- zmiana systemu ogrzewania na gazowe

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: +48126166127, +48126166128 Faks: 12 616-61-29
zbk@zbk.krakow.pl
https://zbkkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zbkkrakow/demand/notice/public/9671/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie projektu w zakresie likwidacji niskiej emisji (palenisk węglowych)- zmiana systemu ogrzewania na gazowe w lokalu przy ul. Zwierzynieckiej 11/8 w Krakowie tj. projektu budowlano-wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z indywidualnym kotłem gazowym dwufunkcyjnym wraz z podłączeniem do źródła zasilania oraz przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną i niezbędnymi uzgodnieniami.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Likwidacja niskiej emisji (palenisk węglowych)- zmiana na ogrzewanie gazowe w lokalu przy ul. Zwierzynieckiej 11/8 w Krakowie. Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z indywidualnym kotłem gazowym dwufunkcyjnym wraz z podłączeniem do źródła zasilania oraz przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnymi uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa.
Dokumentacja projektowa objęta przedmiotem umowy powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakim ma służyć, spójna i skoordynowana we wszystkich branżach wchodzących w jej skład, w tym szczególności winna umożliwić przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych- zrealizawanie zadania inwestycyjnego.
Informacje Dodatkowe:
Instalacja gazowa znajduje się w budynku. Brak licznika gazowego.

Dokument nr: TT.32/430-1758/19/NZ

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej
Ofertę należy złożyć poprzez platformę oneplace.marketplanet.pl do dnia 14.11.2019 r. do godz. 12:00. Należy dołączyć w formie skanu formularz oferty, dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych oraz referencje. Oferta złożona w formie papierowej lub drogą elektroniczną (e-mail) nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
2. Pożądany/wymagany* termin realizacji umowy- 30 dni od dnia zawarcia umowy

Wymagania:
3. Wymagany minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy
4. Kryteria oceny oferty - Cena 100 %
5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
5.1. podpisany przez osobę uprawnioną formularz oferty wg załączonego wzoru,
5.2. dokumenty poświadczające dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
- należyte wykonanie w ostatnich 3 latach (referencje), jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przed terminem wyznaczonym na składanie ofert, co najmniej 3 usług polegających na projektowaniu instalacji centralnego ogrzewania lub instalacji ciepłej wody użytkowej.
6. Opis sposobu obliczenia ceny podawanej w ofercie
Cenę należy obliczyć w oparciu o przedmiar robót/opis przedmiotu zamówienia/*.
Cena jest obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
9. Jeżeli cena zawarta w ofercie przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie oferowanych cen z wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub nie zawarcia umowy z wykonawcą jeżeli wystąpią okoliczności świadczące o tym, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, lub pojawi się potrzeba pilnego wykonania innego zamówienia ze środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia, lub z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
11. Zamawiający odrzuci Ofertę, która zastała złożona przez wykonawcę, który ma zobowiązania wobec Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Imię i nazwisko: Marek Łapka, tel.:12 / 616-61-63

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.