Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa wykonania projektu aranżacji i wyposażenia pomieszczeń w meble biurowe

Przedmiot:

Usługa wykonania projektu aranżacji i wyposażenia pomieszczeń w meble biurowe

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91 48 55 535, tel. 91 48 55 372, tel. 91 48 55 515, 91 48 55 200,
pbadurka@szczecin-centrum.sr.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Usługa wykonania projektu aranżacji i wyposażenia pomieszczeń w meble biurowe".
III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania projektu aranżacji i wyposażenia w meble biurowe wraz z kosztorysami i specyfikacją pomieszczeń w budynkach Sądu przy ul. Kaszubskiej 42, ul. Narutowicza 19, ul. Limanowskiego 1 oraz ul. Kr. Korony polskiej 31 w Szczecinie.
IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania projektu aranżacji i wyposażenia w meble biurowe części pomieszczeń Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie o łącznej powierzchni 1 389 m2. Szczegółowy wykaz pomieszczeń wraz z metrażem zawarto w Załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Przed przystąpieniem do realizacji opracowania Wykonawca powinien:
a) zapoznać się na miejscu ze specyfiką w budynków Sądu przy ul. Kaszubskiej 42, ul. Narutowicza 19, ul. Limanowskiego 1 oraz ul. Kr. Korony polskiej 31 w Szczecinie,
b) wysłuchać oczekiwań Zamawiającego i uwzględnić w opracowaniu jego sugestie i potrzeby,
c) zapoznać się z niezbędną dokumentacją projektową budynków będącej w posiadaniu Zamawiającego,
d) we własnym zakresie dokonać weryfikacji z natury wszystkich istotnych pomiarów, pomieszczeń oraz istniejących i zabudowanych instalacji przed realizacją prac projektowych,
3. Opracowanie powinno zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, rozwiązania z dziedziny ergonomii, materiałowe oraz wszystkie niezbędne rysunki, zestawienia szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia.
4. Aranżacja i ustawienie mebli powinno być zgodne z aktualnymi wymogami przepisów BHP.
5. Opracowanie winno zawierać co najmniej:
a) projekt aranżacji obejmujący rzuty, przekroje oraz detale wraz z wizualizacją w 3D i opisem wszystkich pomieszczeń (3 egz.),
b) wydruki projektu aranżacji w kolorze (3 egz.),
c) wykaz wyposażenia ze wskazaniem odpowiednich parametrów, właściwości i cech dla poszczególnych pomieszczeń,
d) wskazanie materiałów,
e) szczegółową specyfikację techniczną dla zaprojektowanych elementów umeblowania i wyposażenia niezbędną dla przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
f) kosztorys inwestorski z podziałem na poszczególne pomieszczenia,
g) kosztorys tzw. "ślepy" z podziałem na poszczególne pomieszczenia.
Wszystkie wykonane projekty, opracowania i dokumentacja powinna być złożona także w wersji elektronicznej.
6. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
7. Projekt aranżacji winien być sporządzony w taki sposób, aby możliwe było jego wykorzystanie dla przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę i montaż mebli w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawiania na bieżąco i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych.
9. Wykonawca zobowiązuje się do udzjelenia Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy na etapie prowadzonego postępowania o udzjelenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli, w przypadku wybrania jego projektu aranżacji do realizacji.
10. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji dostawy i montażu mebli oraz udziału w odbiorze końcowym.
11. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane w niniejszym dokumencie, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej należy traktować, jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Składanie ofert:
1. Propozycję cenową należy złożyć w budynku Sądu przy ul. Limanowskiego 1 pok. 7 lub przesłać mailem na adres pbadurka@szczecin-centrum.sr.gov.pl.
2. Termin składania ofert do dnia 15 listopada 2019 roku.

Wymagania:
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
VII. Osoby uprawniona do kontaktu z wykonawcami.
- Przemysław Badurka tel. 91 48 55 535
- Marlena Dudka tel. 91 48 55 372

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.