Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa w zakresie dostosowania wewnętrznej klatki schodowej

Przedmiot:

Przebudowa w zakresie dostosowania wewnętrznej klatki schodowej

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
ul. Niepodległości 44
10-045 Olsztyn
powiat: Olsztyn
telefon: 0 (prefix) (89) 53-26-349 fax: 0(prefix) (89) 53-26-349
przetargi@szpital.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa w zakresie dostosowania wewnętrznej klatki schodowej do aktualnych warunków p. poż.:
a. Przedmiot zamówienia należy realizować na podstawie projektu budowlanego "przebudowy w zakresie dostosowania wewnętrznej klatki schodowej do aktualnych warunków p.poż. w budynku szpitala położonego na dz. nr 76/4, obr. 66 ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn", będącego załącznikiem do pozwolenia na budowę decyzja nr II-368/2019 z dnia 26.07.2019 r.
b. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do ogłoszenia.
UWAGA!
W przedmiarze robót - oddymianie klatki schodowej rezygnuje się z całej pozycji nr 1.7 tj. Element -Wymania wykładziny z atestem p.poż.

Dokument nr: DZZ-383-122/19

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi 18.11.2019 r. o godz. 13:30 w siedzibie zamawiającego, w pokoju 30 (bud. Administracji). Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwierania ofert zamawiający przekaże informacje dotyczące nazw (firm) oraz adresów wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć na adres Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn (sekretariat) w terminie do dnia 18.11.2019 r. do godz. 13:00. Koperty powinny być zamknięte i oznaczone opisem: ,,Oferta na przebudowę w zakresie dostosowania wewnętrznej klatki schodowej do aktualnych warunków p. poż."

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do dnia 31 stycznia 2020 r.

Wymagania:
OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
Cena - waga 100 % (Minimalizacja)
INFORMACJE O WYMAGANYCH DOKUMENTACH
1. Wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia - wzór formularza ofertowego,
2. Referencje potwierdzającą należyte wykonanie przez wykonawcę zamówienia polegającego na przystosowaniu pomieszczeń do przepisów p. poż. w obiektach zabytkowych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert,
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do reprezentowania grupy wykonawców.
5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
6. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych po otwarciu ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.