Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
827z dziś
4816z ostatnich 7 dni
16748z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS

Przedmiot:

Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Złotów
Al. P.J. Lenne 1
77-400 Złotów
powiat: złotowski
tel: 067-263-34-71 fax: 067-263-25-57
zamowienia.zlotow@pila.lasy.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Złotów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS zabezpieczającego systemy informatyczne Nadleśnictwa Złotów

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego zasilacza awaryjnego UPS zabezpieczającego systemy informatyczne Nadleśnictwa Złotów w ilości 1 sztuka.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (wymagania minimalne):

Ogólne

Typ

Online

Moc

Moc pozorna

10kVA

Moc skuteczna

9kW

Wejście

Napięcie

400V (3 fazy)

Częstotliwość

50/60Hz

Współczynnik mocy

nie mniejszy niż 0,99

Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THDV)

nie większe niż 5%

Zakres napięcia obejścia

-40% - +15%

Wyjście

Napięcie

400V (3 fazy)

Częstotliwość

50/60Hz

Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THDV)

nie większe niż 2% (obciążenie liniowe)

nie większe niż 5% (obciążenie nieliniowe)

Kształt napięcia wyjściowego

sinusoida

Regulacja napięcia

? 1%

Wydajność

Tryb główny: nie mniej niż 93%

Tryb ECO: nie mniej niż 98%

Czas przełączania

Przeciążenie inwertera

102 - 125%: przełączenie na tryb obejścia po 10 min

125 - 150%: przełączenie na tryb obejścia po 1 min

więcej niż 150%: przełączenie na tryb obejścia po 0,5 s

Przeciążenie obejścia

102 - 125%: wyłączenie po 20 min

125 - 150%: wyłączenie po 2 min

więcej niż 150%: wyłączenie po 1 s

Współczynnik szczytu

3:1

Zwarcie

UPS wyłączy zasilanie wyjściowe

Akumulator

Model

bezobsługowy, szczelny żelowo - ołowiowy

Napięcie

12V

Pojemność

7Ah

Ilość

60 szt.

Pozostałe

Bypass

zewnętrzny

Gwarancja

24 miesiące

Montaż i podłączenie do sieci

w siedzibie zamawiającego

CPV: 35100000-5

Składanie ofert:
Data składania ofert lub wniosków: 2019/11/15

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 15 listopada 2019r. do godz. 10.00 , w Nadleśnictwie Złotów w sekretariacie pokój nr 2- w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres: zamowienia.zlotow@pila.lasy.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
g) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 29 listopada 2019r., do siedziby Zamawiającego , pod adres:

Nadleśnictwem Złotów

Al. P.J. Lenne 1

77-400 Złotów

Wymagania:
V. OFERTA WYKONAWCY

1. Zamawiający wymaga, by oferta złożona przez Wykonawcę zawierała minimum następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy- załącznik nr 1,

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

3. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Na formularzu ofertowym należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu

zamówienia oraz stawkę podatku VAT.

2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku oraz słownie.

3. Cena ma zawierać wszystkie koszty przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy

do siedziby Zamawiającego.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

1.Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:

Cena wykonania zamówienia = 100%

cena oferty najniższej brutto

liczba punktów = -------------------------------------- x 100

cena badanej oferty brutto

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCOM

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w polskich złotych.

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy

ubiegali się o udzielenie Zamówienia.

2. Po wyborze oferty wybranemu Wykonawcy zostanie udzielone zamówienie pisemne - przekazane droga elektroniczną

Kontakt:
IV. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: Aneta Małolepsza-Kroplewska

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -- 15.00

Korespondencję należy kierować na adres email: zamowienia.zlotow@pila.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.