Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
782z dziś
4681z ostatnich 7 dni
16233z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i montaż dwóch stołów oraz czterech ław

Przedmiot:

Zakup i montaż dwóch stołów oraz czterech ław

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Banie Mazurskie
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
powiat: gołdapski
87 615 71 78
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Banie Mazurskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż dwóch stołów oraz czterech ław
z oparciami pod wiatę rekreacyjną oraz huśtawki na placu rekreacyjno-sportowym
w Rogalach, dz. nr. 130, obręb Rogale.
Parametry przedmiotu zamówienia:
- materiał- drewno ( sosna, świerk, dąb) zabezpieczone przed niekorzystnym działaniem
warunków atmosferycznych (środkiem grzybobójczym w kolorze innym niż bezbarwny oraz
impregnatem do drewna w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym)
-wymiary ław z oparciami: długość ok. 240 em, wysokość od dołu do siedziska ok. 45cm,
wysokość oparcia od dołu ok. 110 em.
- wymiary stołów dł. ok.240cm, wysokość ok. 75cm,, szerokość ok.70cm
Przykładowe stoły i ławy:
-wymiary huśtawki: wysokość całkowita ok. 240 em, dł. ok. 280 em, siedzisko huśtawki:
długość min. 140 em., głębokość ok. 55cm
-grubość desek 4-5 em.
-wszystkie elementy powinny zostać trwale związane z podłożem w formie zabetonowanych
kotw stalowych na głębokości min. 0,5m.

Dokument nr: GKIŚ.ZO.271.20.2019

Otwarcie ofert: 8. Termin otwarcia ofert 15.11.2019 r. godz. 9;15, pok. nr 16 w Urzędzie Gminy
w Baniach Mazurskich.

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2019 r. do godziny 9;00
w pokoju nr 6 (sekretariat I piętro) znajdującym się w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich
ul. Konopnickiej 26,19-520 Banie Mazurskie.

Miejsce i termin realizacji:
a) termin wykonania zamówienia: do 18.12.2019r.

Wymagania:
Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
a) termin wykonania zamówienia: do 18.12.2019r.
b) warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od otrzymania poprawnie wystawionej
faktury VAT, po przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru stwierdzającego
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
c) okres gwarancji: 24 miesiące
3. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści, (jeżeli
wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów Zamawiającego).
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz jego
wniesienia, (jeżeli jest wymagane):
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
5. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń:
1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca
formularz ofertowy składa w jednym egzemplarzu.
2) Klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić
w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:
Zamawiający:
Gmina Banie Mazurskie,
ul. Konopnickiej 26,
19-520 Banie Mazurskie,
Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na ,,Zakup i montaż drewnianych stołów i ław pod
wiatę rekreacyjną oraz huśtawki na placu rekreacyjno-sportowym
w Rogalach"
Nie otwierać przed: 15.11.2019 r. godz. 9;15
9. Kryterium oceny ofert: cena - 100%.
10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
12. Zamówienie nie jest prowadzone wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), ponieważ jego wartość
nie przekracza kwoty 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zastosowanie ma Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 1
kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro. Podstawę zawarcia
umowy stanowi wynik zamówienia publicznego realizowanego na podstawie zapytania
ofertowego.
13. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem bipbaniemazurskie.warmia.mazury.pl.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

Kontakt:
11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Abramowicz,
tel. 87 615 71 78

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.