Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
782z dziś
4681z ostatnich 7 dni
16233z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji światłowodowej i elektrycznej w budynku

Przedmiot:

Wykonanie instalacji światłowodowej i elektrycznej w budynku

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
17 872 10 35 ,
jwojcik@ur.edu.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie instalacji światłowodowej i elektrycznej w budynku A-0 .
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
część światłowodowa

dostawa i montaż kabla światłowodowego
dostawa i montaż przełącznic światłowodowych
dostawa i montaż adapterów światłowodowych
dostawa i montaż półek
dostawa i montaż korytek BAKS siatkowych (200x50) uchwyty dł. 80 cm
wykonanie pierwszego spawu
wykonanie kolejnych spawów
wykonanie pierwszego pomiaru dwukierunkowego dwa okna
wykonanie następnego pomiaru dwukierunkowego dwa okna
zabezpieczenie przejść ogniowych

część elektryczna

dostawa i montaż rozdzielnicy TR natynkowej 96 mod.
dostawa i montaż licznika energii elektrycznej z zabezpieczeniami TR
dostawa i montaż zabezpieczenia lini wlz RG i TR
dostawa i montaż rozłącznika głównego zasilania TR
dostawa i montaż lampek kontrolnych z zabezpieczeniami TR
dostawa i montaż przewodu YKY 5x50 mm2
zabezpieczenie przejść ogniowych
Uniwersalny kabel kanałowy o konstrukcji wielotubowej BDC MSA, liczba włókien w kablu 48J.
Przykładowa karta katalogowa w załączeniu.
Zestawy końcowe do szaf 19" z kompletnym wyposażeniem dla 48 włókien jedno modowych w
standardzie SC/APC.
Naścienna szafka zapasu kabla światłowodowego.
Kable należy poprowadzić w odpowiednich korytkach.
Trasę należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania.

Dokument nr: ZAK/2019/10/00252

Składanie ofert:
III. Opis sposobu składania oferty:
Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie na adres:
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c,
35-959 Rzeszów
Kancelaria ogólna Uniwersytetu Rzeszowskiego budynek A2
do dnia 15.11.2019 r., do godz. 12:00.
Na kopercie musi znajdować się opis:
Oferta na:
Wykonanie instalacji światłowodowej i elektrycznej w budynku A-0

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia:
Maksymalnie do 2 tygodnie od daty podpisania umowy
Gwarancja minimum 3 lata od podpisania umowy

Wymagania:
Kryteria oceny oferty:
Cena - 100%
IV. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania
ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia
wobec Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym
Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po
terminie.
V. Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO z dnia
27kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C,
35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora,
2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów,
adres email: antochow@ur.edu.pl, tel. (17) 8723439
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym zapytaniem
ofertowym na zadanie: Dostawa Wykonanie instalacji światłowodowej i elektrycznej w
budynku A-0, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego oraz podmioty, którym
mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów
prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi
księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, uczestnicy
prowadzonych przez nas programów i szkoleń, podmiotom zlecającym nam
prowadzenie programów i szkoleń.
2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat.
3. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie
podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Kontakt:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:
Jerzy Wójcik ,tel: 17 872 10 35 , e-mail: jwojcik@ur.edu.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.