Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
827z dziś
4816z ostatnich 7 dni
16748z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup materiałów ogólnobudowlanych

Przedmiot:

Zakup materiałów ogólnobudowlanych

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie
Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
75-531 Koszalin
powiat: Koszalin
tel. 94 3444084, 3444156, 3444900 fax 3444704, 3444700
logistyka.cossg@strazgraniczna.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:
zakup materiałów ogólnobudowlanych dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie:
1) zadanie nr 1 - zakup materiałów budowlanych,
2) zadanie nr 2 - zakup materiałów sanitarnych,
3) zadanie nr 3 - zakup materiałów elektrycznych,
4) zadanie nr 4 - zakup stolarki drzwiowej i płyt OSB,
5) zadanie nr 5 - zakup płytek ceramicznych.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert oddzielnie na każde z wyżej wymienionych zadań.
Szczegółowy wykaz ww. materiałów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Wniosku.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia w ramach posiadanych środków finansowych z zachowaniem cen z formularza ofertowego.
Cena materiałów musi zawierać koszt dostawy do siedziby Zamawiającego.
Gwarancja na materiał: zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta. W zakresie zadania nr 1, w dniu dostawy materiałów budowlanych do Zamawiającego muszą one posiadać min. 3A okresu gwarancji udzielonej przez ich Producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.
W przypadku udzielenia zamówienia i nie dostarczenia zamówionych materiałów do COSSG w wyznaczonym terminie (do dnia 13 grudnia 2019 r.) Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia w trybie natychmiastowym.

Składanie ofert:
Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 11;00
2) miejsce, sposób i forma złożenia oferty - ofertę można:
a) złożyć osobiście w siedzibie Inwestora, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 - w Kancelarii Jawnej,
b) przesłać na adres Inwestora wskazany w ppkt. a),
c) przesłać faxem na numer 94 34 44 704,
d) przesłać pocztą elektroniczną na adres logistyka.cossg@strazgraniczna.pl - Przyjmujący zamówienie składający ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej zobowiązani są do kontaktu telefonicznego pod numer 94 34 44 006 celem potwierdzenia otrzymania przez Zamawiającego oferty. Oferty pochodzące z poczty uznanej za niebezpieczną nie będą przyjmowane do Ośrodka;
3) na ofertę składają się:
a) sporządzony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) podpisana i sporządzona na podstawie wykazu materiałów (stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) faktura ,,proforma" lub oferta;
c) zaakceptowana - i co za tym idzie - podpisana ,,Klauzula obowiązku informacyjnego" stanowiąca załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4) oferta lub faktura ,,proforma" musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Przyjmującego zamówienie, a jeżeli osoba / osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin i sposób realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 13 grudnia 2019 r.

Wymagania:
3. Opis wymagań stawianych Przyjmującemu zamówienie:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Przyjmujący zamówienie, który posiada doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy do realizacji zamówienia.
4. Wykaz dokumentów wymaganych przez Inwestora:
Przyjmujący zamówienie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:
1) sporządzony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2) podpisaną i sporządzoną na podstawie szczegółowego wykazu materiałów (stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) fakturę ,,proforma" lub ofertę;
3) zaakceptowaną - i co za tym idzie - podpisaną ,,Klauzulę obowiązku informacyjnego" stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Kryteria oceny oferty: najniższa cena brutto (cena ofertowa) - waga 100%.
8. Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania Przyjmującego zamówienie do wyjaśnienia treści lub uzupełnienia oferty:
1) jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia;
2) Przyjmujący zamówienie nie potwierdził spełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.
9. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
Inwestor zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.

Kontakt:
Osoby upoważnione przez Inwestora do kontaktu z Wykonawcami w niniejszym
postępowaniu:
1) chor. szt. SG Dariusz KRUPA (tel. 94 34 44 084),
2) st. chor. SG Marcin ŚWIĘTANOWSKI (tel. 94 34 44 156).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.