Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
236z dziś
3920z ostatnich 7 dni
15652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zamiennika wkładu wymiennika o numerze procesowym 17-E-650 zgodnie z rysunkiem...

Przedmiot:

Wykonanie zamiennika wkładu wymiennika o numerze procesowym 17-E-650 zgodnie z rysunkiem 2630-1-2851 wykonanego ze stali nierdzewnej

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
tel. (068) 32 91 196
magdalena.dabrowska@pgnig.plOsoba
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie zamiennika wkładu wymiennika o numerze procesowym 17-E-650 zgodnie z rysunkiem 2630-1-2851 wykonanego ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316 z rurami procesowymi ?16,0x2,0 zabudowanego na KRNiGZ Radoszyn

Dokument nr: NL/PGNG/19/3200/OZ/EU

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
27.11.2019 12:00
Siedziba Zamawiającego

Specyfikacja:
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pobranie ze strony internetowej Zamawiającego
Otrzymanie drogą elektroniczną na pisemny wniosek Wykonawcy o wydanie dokumentacji przetargowej przesłany drogą elektroniczną.

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
27.11.2019 11:30
PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, Dział Przetargów i Umów, pokój nr 209

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
wymagany
zgodnie z Rozdz. V SIWZ
Miejsce realizacji zamówienia
Miejsce wytworzenia - warsztat Wykonawcy. Odbiór prac po dostarczeniu przedmiotu umowy do KRNiGZ Radoszyn - miejscowość Radoszyn, 66-213 Skąpe, woj. lubuskie.

Wymagania:
Warunki uczestnictwa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonali lub wyremontowali wkład wymiennika płaszczowo-rurowego, z podaniem dat i odbiorcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie - np. list referencyjny.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia
Warunki dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Termin związania z ofertą
60 dni

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
Cena (Cena brutto), Waga(%): 100
Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
Inne uwagi
W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na tej stronie.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z kontrahentami
Magdalena Dąbrowska
tel. (068) 32 91 196,
magdalena.dabrowska@pgnig.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.