Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3899z ostatnich 7 dni
15451z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg miejskich

Przedmiot:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg miejskich

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Grajewo
ul. Strażacka 6A
19-200 Grajewo
powiat: grajewski
tel. (86) 273 0 800 fax (86) 273 0 803
Województwo: podlaskie
Miasto: Grajewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest ,,wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg miejskich na terenie miasta Grajewo od 1 stycznia 2020 do końca 2020r." w następującej technologii:
- masą mineralno - asfaltową stosowaną na gorąco z recyklera lub otaczarki.
Zakres robót obejmuje:
- przygotowanie robót i terenu polegające na dokonaniu regularnych odcięć uszkodzonej nawierzchni bitumicznej,
- usunięcie odciętych kawałków nawierzchni i oczyszczenie dziur w jezdni z zanieczyszczeń, wody i lodu,
- wyrównanie nierówności i dziur w nawierzchni masą mineralno - asfaltową na gorąco z recyklera lub otaczarki, wraz z właściwym zagęszczeniem i nadaniem odpowiedniego profilu oraz zabezpieczenie styków ułożonej masy z krawędziami odcięcia emulsją asfaltową,
- uprzątnięcie terenu po robotach i wywóz we wskazane miejsce gruzu i zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych robót.
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania drogi i ustawienia zabezpieczeń w trakcie prowadzonych robót.
Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy prawo budowlane, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy oraz wymaganiom n/n specyfikacji.

Dokument nr: GK.7225.40.2019

Składanie ofert:
3. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.11.2019 do godz. 11:00, pisemnie w sekretariacie Urzędu Miasta, pok. 21, Grajewo, ul. Strażacka 6A.

Wymagania:
III. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wymaganych przepisami ustawy PZP i prowadzą działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
2/ posiadają wiedzę i doświadczenie,
3/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4/ znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
IV. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków wykonania i rozliczenia zamówienia, terminu i formy złożenia oferty (pismo, fax, e-mail):
1. Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia - po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni od wystawienia zlecenia, w którym zostanie określona technologia wykonania robót, zakres robót oraz okres wykonania robót, a w zakresie dziur stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym - niezwłocznie.
2. Termin wykonania zamówienia - zostanie określony w zleceniach, które będą wystawiane przez cały 2020 rok stosownie do zaistniałych potrzeb.
V. Informacje Zamawiającego o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu dla oceny końcowej:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium -
cena ofertowa - 100%

1. Cenę ofertową należy podawać w "FORMULARZU OFERTY" - w złotych za wykonanie remontu 1 m2 łaty, w układzie: cena netto plus 23% podatek VAT = cena brutto.
2. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna; zostanie ona wprowadzona do umowy.

Dla potrzeb porównania i oceny oferty zostanie przyjęta średnia arytmetyczna wszystkich cen określonych przez oferenta w zależności od grubości łaty.
Cenę oferty należy określić dla poszczególnych części zamówienia w rozbiciu na wykonanie łat o grubości 5, 6, 7, 8 cm.

VI. Informacje Zamawiającego o formie i terminach płatności za wykonanie zamówienia:
przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.