Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
331z dziś
4014z ostatnich 7 dni
15747z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie koncepcji wraz z projektem budowlanym

Przedmiot:

Opracowanie koncepcji wraz z projektem budowlanym

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Bochnia
Kazimierza Wielkiego 2
32-700 Bochnia
powiat: bocheński
Tel: 14 614 91 00, tel. 14-61-49-134
Województwo: małopolskie
Miasto: Bochnia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis Przedmiotu zamówienia:
Opracowanie koncepcji wraz z projektem budowlanym w ramach zadania budżetowego pn.: ,,Miejskie Przedszkole nr 2 - opracowanie dokumentacji na rozbiórkę i odbudowę budynku".
3. Zamówienie obejmuje w szczególności:
Etap pierwszy:
? Koncepcja rozwiązania wraz z wstępnym kosztorysem, która winna obejmować miedzy innymi:
- wizualizacja budynku dwu kondygnacyjnego wraz z użytkowym poddaszem,
- budynek przeznaczony na pobyt 120 dzieci, wraz z zapleczem kuchennym,
- zagospodarowanie terenu między innymi plac zabaw, parking 5 do 10 samochodów (wymagany warunkami technicznymi),
- wszystkie elementy etapu pierwszego, należy opracować w formie papierowej w ilości 3 egzemplarzy, z wersją elektroniczną na płytach cd/dvd wpiętą do każdego opracowania,
Etap drugi:
? Opracowanie projektowe (po wcześniejszym zaakceptowaniu koncepcji etapu pierwszego):
projekt budowlany - w ilości 5 egzemplarzy;
kosztorys inwestorski - w ilości 2 egzemplarzy;
kosztorys nakładczy (ślepy) - w ilości 2 egzemplarzy;
szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 1 egzemplarzy,
? Dokumentacja powinna być opracowana w wersji papierowej i elektronicznej na płytach CD lub DVD w formacie PDF,
? Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia kompletnego wniosku o udzielenie stosownego zezwolenia/decyzji na w/w zadanie,
? Uzyskanie prawomocnej decyzji na budowę,
? Udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące opracowanego materiału na etapie procedury wyłonienia wykonawcy robót.

Składanie ofert:
6. Termin i miejsce złożenia oferty:
Termin złożenia oferty: 15.11.2019 r. do godz. 15:00
Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia - Punkt Obsługi Klienta w zamkniętej kopercie z opisem: ,,Miejskie Przedszkole nr 2 - dokumentacja".

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:
Termin realizacji zamówienia:
Etap pierwszy: 20.12.2019 r.
Etap drugi: 31.07.2020 r.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena.
Termin związania ofertą: okres w dniach:10 dni (od ostatecznego dnia złożenia ofert).
Uwagi: Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji rozbiórkowej w/w budynku.
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z Zarządzeniem Nr 106/2014 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 16 kwietnia 2014r. z późn. zm. w sprawie ,,Wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych na rzecz Gminy Miasta Bochnia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro."
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
Zamawiający zastrzega, że w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, w terminie określonym przez Zamawiającego, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
7. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie postępowania:
Sylwia Kabat tel. 14-61-49-134

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.