Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
536z dziś
4318z ostatnich 7 dni
14429z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz...

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym"

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Jastrowie
Roosevelta 8
64-915 Jastrowie
powiat: złotowski
tel: 067 266 23 61 fax: 067 266 33 96
Jastrowie@pila.lasy.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Jastrowie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
,,Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym"
I. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - część IV.

Dokument nr: SA.270.5.1.19

Składanie ofert:
IV. Termin do którego należy złożyć ofertę: 20 listopada 2019 r., do godz. 09.00.
V. Formy złożenia oferty: zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) -część VII.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na roboty budowlane do zakończenia bezusterkowego odbioru robót budowlanych (planowany termin zakończenia inwestycji: 18.12.2020 r.)

Wymagania:
III. Wymogi w stosunku do Wykonawcy: zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - część VI.
VI. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny): zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - część IX.
VII. Uwagi końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany terminu składania ofert;
b) wyjaśnienia treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości.;
c) uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
d) poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
e) odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
f) odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
g) odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;
h) wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w mieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy;
i) wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.
2. Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku jakie Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
3. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.