Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
337z dziś
4119z ostatnich 7 dni
14230z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa Ławek miejskich z oparciem wraz z montażem

Przedmiot:

Dostawa Ławek miejskich z oparciem wraz z montażem

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71/376 00 19
oferty-eksploatacja@zdium.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa 10 szt. Ławek miejskich z oparciem wraz z montażem
1. Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt. ławek miejskich z oparciem wraz z ich
montażem przy ul. Żelaznej we Wrocławiu na działce nr 16/1, AM-16, obr. Grabiszyn.
Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji zadania zostały zawarte w załączonym
opisie przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: EEIP.8211.02.100510.2019.IwF

Otwarcie ofert: 8. Termin otwarcia ofert: 21.11.2019 r., godz. 10:00 (bez obecności Wykonawców).

Składanie ofert:
6. Ofertę należy złożyć poprzez
1) przesłanie oferty na adres e-mail: oferty-eksploatacja@zdium.wroc.pl (w tytule
wiadomości należy wpisać ,,Ławki miejskie").
7. Termin złożenia oferty: do dnia 20.11.2019 r. godz. 23:59.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia publicznego: do 15.12.2019r.

Wymagania:
3. Okres gwarancji:
o 36 miesięcy - na konstrukcję ławek,
o 24 miesiące - na elementy drewniane,
o 36 miesięcy - na montaż.
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
1) cena zł netto;
2) cena zł brutto;
3) dodatkowe kryteria wyboru
Najniższa cena - 100% (cena zawierająca podatek VAT i wszystkie pozostałe koszty
do realizacji zamówienia)
5. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu oferentowi, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza spośród spełniających wszystkie wymagania
i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
10. Informacje dodatkowe:
1) zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania
ofertowego bez podania przyczyny;
2) oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana,
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej;
3) zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentem, którego oferta
zostanie wybrana;
4) ostateczny wybór wykonawcy nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji;
5) oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone;
6) zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
7) oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt,
nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego
od postępowania ofertowego;
8) ocena zgodności ofert z wymaganiami zamawiającego przeprowadzona zostanie
na podstawie analizy informacji, jakie oferent zawarł w swojej ofercie;
9) zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez oferentów danych i informacji;
10) wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni;
11) ryzyko złożenia oferty w terminie spoczywa na oferencie;
12) inne:
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia najdroższej i najtańszej oferty;
o Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert Wykonawców, którym
ZDiUM naliczał kary umowne za wcześniej realizowane zadania.

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiocie zamówienia publicznego:
Iwona Futyma, tel. 71/376 00 19, e-mail: iwona.futyma@zdium.wroc.pl
(imię, nazwisko, telefon oraz e-mail)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.