Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3878z ostatnich 7 dni
14656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa maszyn, urządzeń, wyposażenia do pracowni ceramiki

Przedmiot:

Dostawa maszyn, urządzeń, wyposażenia do pracowni ceramiki

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rzemiosło Warmińskie Sp. z o. o
Studzianka 32
11-320 Jeziorany
powiat: olsztyński
511036861
rzemioslo.warminskie.zamowienia@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1217306
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Jeziorany
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa maszyn, urządzeń, wyposażenia do pracowni ceramiki w ramach projektu ,,CENTRUM RZEMIOSŁ DAWNYCH - WARSZTATY TRADYCJI Postępowanie znak ZO/RW/2/2019
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż maszyn, urządzeń, wyposażenia do pracowni ceramiki w ramach projektu ,,CENTRUM RZEMIOSŁ DAWNYCH- WARSZTATY TRADYCJI"
2. Przedmiot zamówienia składa się z 7 (siedmiu) części:
1) część 1 - narzędzia do obróbki gliny:
a) przedmiot części 1 zamówienia obejmuję dostawę: walcarki do gliny - 1 szt., koło garncarskiego - 1 szt., ręczna wytłaczarki gliny - 1 szt., zestaw stempli gumowych - 1 zest., toczek stołowy - 1 kpl, zestawu narzędzi do obrabiania gliny - 1 zest., zestawu narzędzi do wycinania gliny - 1 zest., kaset i wsporników do wypału kafli- 1 zest.,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do ZO - tabela 1,
c) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 42641200-3 - Obrabiarki do obróbki ceramiki, 44512000-2 Różne narzędzia ręczne
2) część 2 - WÓZEK TRANSPORTOWY:
a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wózka transportowego na kołach mechanicznych - 1 szt.,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do ZO - tabela 2,
c) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 34912000-3 Wózki bagażowe.
3) część 3 - MIESZARKA DWUWRZECIONOWA:
a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mieszarki dwuwrzecionowej - 1 kpl.
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do ZO - tabela 3,
c) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 43412000-4 - Mieszalniki,
4) część 4 - STÓŁ WARSZTATOWY:
a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż regulowanego na wysokość drewnianego stołu roboczego do obróbki ceramiki - 1 szt.
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do ZO - tabela 4.
c) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39151200-7 Stoły robocze,
5) część 5 - REGAŁY DO SUSZENIA:
a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż regału do suszenia ceramiki - 1 kpl.,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do ZO - tabela 5,
c) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39141100-3 Regały;
6) część 6 - PRZYCINARKA DO CERAMIKI:
a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę przycinarki do kafli, materiałów ceramicznych, kamienia - 1 szt.,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do ZO - tabela 6,
c) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 42641000-1 - Obrabiarki do obróbki kamienia, ceramiki, betonu lub szkła;
7) część 7 - piec do ceramiki:
a) przedmiot części 7 zamówienia obejmuję dostawę pieca komorowego do ceramiki- 1 kpl. W przypadku, gdy dla zachowania warunków gwarancji Wykonawca wymaga podłączenia do sieci przez osoby wykwalifikowane montaż i koszty z tym związane, Wykonawca musi wliczyć w cenę oferty,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do ZO - tabela 7,
kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 42641200-3 - Obrabiarki do obróbki ceramiki, 44512000-2 Różne narzędzia ręczne
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia pozostały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w sekcji "Cel zamówienia" oraz "Przedmiot zamówienia" i Zapytaniu Ofertowym stanowiącym integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia
Cel zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż maszyn, urządzeń, wyposażenia do pracowni ceramiki w ramach projektu ,,CENTRUM RZEMIOSŁ DAWNYCH- WARSZTATY TRADYCJI"
2. Przedmiot zamówienia składa się z 7 (siedmiu) części:
1) część 1 - narzędzia do obróbki gliny:
a) przedmiot części 1 zamówienia obejmuję dostawę: walcarki do gliny - 1 szt., koło garncarskiego - 1 szt., ręczna wytłaczarki gliny - 1 szt., zestaw stempli gumowych - 1 zest., toczek stołowy - 1 kpl, zestawu narzędzi do obrabiania gliny - 1 zest., zestawu narzędzi do wycinania gliny - 1 zest., kaset i wsporników do wypału kafli- 1 zest.,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do ZO - tabela 1,
c) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 42641200-3 - Obrabiarki do obróbki ceramiki, 44512000-2 Różne narzędzia ręczne
2) część 2 - WÓZEK TRANSPORTOWY:
a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wózka transportowego na kołach mechanicznych - 1 szt.,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do ZO - tabela 2,
c) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 34912000-3 Wózki bagażowe.
3) część 3 - MIESZARKA DWUWRZECIONOWA:
a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mieszarki dwuwrzecionowej - 1 kpl.
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do ZO - tabela 3,
c) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 43412000-4 - Mieszalniki,
4) część 4 - STÓŁ WARSZTATOWY:
a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż regulowanego na wysokość drewnianego stołu roboczego do obróbki ceramiki - 1 szt.
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do ZO - tabela 4.
c) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39151200-7 Stoły robocze,
5) część 5 - REGAŁY DO SUSZENIA:
a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż regału do suszenia ceramiki - 1 kpl.,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do ZO - tabela 5,
c) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39141100-3 Regały;
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia pozostały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w sekcji "Cel zamówienia" oraz "Przedmiot zamówienia" i Zapytaniu Ofertowym stanowiącym integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia
Przedmiot zamówienia
6) część 6 - PRZYCINARKA DO CERAMIKI:
a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę przycinarki do kafli, materiałów ceramicznych, kamienia - 1 szt.,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do ZO - tabela 6,
c) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 42641000-1 - Obrabiarki do obróbki kamienia, ceramiki, betonu lub szkła;
7) część 7 - piec do ceramiki:
a) przedmiot części 7 zamówienia obejmuję dostawę pieca komorowego do ceramiki- 1 kpl. W przypadku, gdy dla zachowania warunków gwarancji Wykonawca wymaga podłączenia do sieci przez osoby wykwalifikowane montaż i koszty z tym związane, Wykonawca musi wliczyć w cenę oferty,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do ZO - tabela 7,
kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 42641200-3 - Obrabiarki do obróbki ceramiki, 44512000-2 Różne narzędzia ręczne
3. Wykonawca w ramach zamówienia zakupi i dostarczy na miejsce dostawy wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania dostawy i montażu jak i darmowego przeszkolenia w zakresie określonym w załączniku nr 4 do ZO - dotyczy części 1-7.
4. Urządzenia, maszyny, sprzęt, produkty dostarczane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą być należytej jakości, fabrycznie nowe, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta.
5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia część 1-7 na podstawie ZO wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są ZO oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, podłączenia, uruchomienia urządzeń
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
7. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Programu Osi Priorytetowej 1 - ,,Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.5 ,,Nowoczesne firmy" Poddziałania 1.5.2 ,,Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy nr RPWM.01.05.02-28-0077/18-00
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia pozostały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w sekcji "Cel zamówienia" oraz "Skrócony opis przedmiotu zamówienia" i Zapytaniu Ofertowym stanowiącym integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia

CPV: 42641200-3

Dokument nr: 1217306, ZO/RW/2/2019

Otwarcie ofert: 26.11.2019r. godz.10.00

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 26-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: Rzemiosło Warmińskie Sp. z o. o. Studzianka 32, 11-320 Jeziorany, lub adres e-mail: rzemioslo.warminskie.zamowienia@gmail.com w terminie do dnia 26.11.2019r. godz.10.00.
2. Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składnia ofert w sposób następujący:
1) Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana: ,,Oferta w postępowaniu ZO/RW/2/2019 na dostawę maszyn, urządzeń, wyposażenia do pracowni ceramiki w ramach projektu ,,CENTRUM RZEMIOSŁ DAWNYCH- WARSZTATY TRADYCJI" - część .......(wstawiając część, bądź części postępowania, na które została sporządzona oferta) - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 26.11.2019r. godz.10.00."
2) lub na adres e-mail: rzemioslo.warminskie.zamowienia@gmail.com wówczas w temacie wiadomości należy wpisać: ,,Oferta w postępowaniu ZO/RW/2/2019 na dostawę maszyn, urządzeń, wyposażenia do pracowni ceramiki w ramach projektu ,,CENTRUM RZEMIOSŁ DAWNYCH- WARSZTATY TRADYCJI" - część - ......" (wstawiając część, bądź części postępowania, na które została sporządzona oferta),
3) załączniki składane w formie elektronicznej (skany dokumentów z podpisami i pieczęciami) zaleca się sporządzić w formacie PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG, w jakości pozwalającej na rozpoznanie cech charakterystycznych pisma odręcznego, dokładnych treści pieczęci i dokładnego wyglądu podpisów,
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów,
5) w przypadku złożenia oferty po upływie terminu na składnie ofert nie będzie ona podlegać rozpatrzeniu i zostanie zwrócona Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Jeziorany
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
1) część 1 - maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy. Jest to termin zakończenia dostawy;
2) część 2 - maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy. Jest to termin zakończenia dostawy wraz z montażem,
3) część 3 - maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy. Jest to termin zakończenia dostawy wraz z montażem,
4) część 4 - maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy. Jest to termin zakończenia dostawy wraz z montażem,
5) część 5 - maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy. Jest to termin zakończenia dostawy wraz z montażem,
6) część 6 - maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy. Jest to termin zakończenia dostawy wraz z montażem.
7) część 7 - maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy. Jest to termin zakończenia dostawy wraz z montażem.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Potencjał techniczny
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Dodatkowe warunki
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
§ 7. Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w §2 niniejszej umowy, w szczególności:
1) wstrzymania dokonania dostawy przez zamawiającego, o czas wstrzymania, co to czas wstrzymania
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
3) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostaw,
4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
6) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności,
7) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
3) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT z tym, że koszt wzrost stawki VAT w całości pokrywa Wykonawca,
4) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
5) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostaw,
6) zmiany producenta sprzętu lub oprogramowania, w przypadku, gdy zmiana producenta sprzętu lub oprogramowania będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego sprzętu lub oprogramowania, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy,
7) zmiany producenta sprzętu lub oprogramowania, w przypadku wycofania z produkcji określonego rodzaju sprzętu lub oprogramowania, niedostępności na rynku sprzętu lub oprogramowania wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego sprzętu lub oprogramowania, z zastrzeżeniem, iż nowy sprzęt lub oprogramowanie będą zapewniać takie same lub lepsze parametry techniczne jak wskazane w ofercie Wykonawcy,
8) zmiany producenta sprzętu lub oprogramowania w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu lub oprogramowania nowej generacji albo nowych technologii wykonania dostaw pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
4. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.3 strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
5. Niezależnie od powyższych zmian określonych w §7 ust.1 -3 niniejszej umowy zmiana umowy może być zawsze dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wykonawca składa formularz ofertowy z wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia w danej części zamówienia.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku składania ofert pocztą elektroniczną skany poniższych dokumentów):
1) formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1A i/lub 1B i/lub 1C i/lub 1D i/lub 1E i/lub 1F i/lub 1G do niniejszego ZO,
2) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do ZO - w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie we własnym imieniu,
3) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do załączonego pełnomocnictwa zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię.
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do załączonego pełnomocnictwa zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryteria oceny dla części 1-7
1) Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający.
2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w pkt. 3 dla każdej części oddzielnie. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3) W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
l.p. Opis kryteriów oceny Waga
1 Cena (C) 70 %
2 Okres gwarancji (Ogr) 30 %
4) Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium ,,Cena" (C) - (waga 70%) - zostanie obliczona wg następującego wzoru:
a) C= (Cmin: Cboferty) x 70 pkt, gdzie:
C- oznacza ilość punktów za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
Cmin- oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
Cboferty- oznacza cenę badanej oferty
b) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,,Formularzu Ofertowym" (Załącznik nr 1A i/lub 1B i/lub 1C i/lub 1D i/lub 1E i/lub 1F i/lub 1G do ZO) pkt. 1. Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
5) Kryterium ,,Okres gwarancji" (waga 30%) - punkty w przedmiotowym zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
a) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu przedłużenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w tabelach 1-7 załącznika nr 4 do ZO dla części 1-7, zastrzegając, iż minimalny okres (termin) przedłużenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w tabeli załącznika nr 4 do ZO dla części 1-7 wynosi 1 miesiąc wg poniższego wzoru:
Ogr = (Gro: Grn) x 30 pkt, gdzie:
Ogr- ilość punktów badanej oferty w kryterium ,,Okres gwarancji"
Gro - okres przedłużenia gwarancji badanej oferty
Grn - najdłuższy okres przedłużenia gwarancji podany w ofertach.
b) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1A i/lub 1B i/lub 1C i/lub 1D i/lub 1E i/lub 1F i/lub 1G do ZO). Okres przedłużenia należy podać w miesiącach np. 1, 2 3 itd. miesięcy.
c) W przypadku niepodania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1A i/lub 1B i/lub 1C i/lub 1D i/lub 1E i/lub 1F i/lub 1G do ZO) lub wpisania 0 miesięcy przedłużenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia wskazanego w tabelach 1-7 załącznika nr 4 do ZO (dla części 1-7) - 0,00 punktów.
d) Oferta z deklaracją wykonawcy przedłużenia o 36 i więcej miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w tabelach 1-7 załącznika nr 4 do ZO dla części 1-7 - otrzyma maksymalną ilość punktów i nie będzie dodatkowo punktowana.
UWAGA - Patrz zapisy §5 wzoru umowy
6) Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Ogr
gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę (część 1-7)
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,Cena"
Ogr - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,Okres gwarancji"
7) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
8) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
Wykluczenia
1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym (beneficjenta) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2 do ZO, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt 2 ZO.
2. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
1) jej treść nie odpowiada treści ZO, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki, w szczególności w oparciu o treść ZO w sposób określony §VIII ust. 4 pkt 3 i 4 ZO,
2) zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia;
3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki w swojej ofercie;
4) Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni wymaganą w wezwaniu Zamawiającego;
5) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do jego wykluczenia w szczególności: brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do ZO z zastrzeżeniem ust.11,
6) Zamawiający informuje, że brak wyceny (w załączniku nr 1A-1G do ZO) przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji lub zadania w poszczególnych częściach spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią ZO,
7) w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienia treści złożonej oferty Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania oraz odrzucie złożoną przez niego ofertę;
8) Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę producenta i/lub modelu i/lub wersji oprogramowania (w zależności od wymogów określonych w załącznikach nr 1A-1G do ZO) spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości sprawdzenia oferowanego sprzętu z minimalnymi wymaganiami zamawiającego, opisanymi w załączniku nr 1A-1G do ZO. Zamawiający informuje, że nie wymaga wskazania szczegółowych parametrów technicznych
9) przedstawi nieprawdziwe informacje
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
RZEMIOSŁO WARMIŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
11-320 Studzianka
warmińsko-mazurskie , olsztyński
Numer telefonu
511036861
NIP
7393914573
Tytuł projektu
CENTRUM RZEMIOSŁ DAWNYCH - WARSZTATY TRADYCJI
Numer projektu
RPWM.01.05.02-28-0077/18-00

Załączniki

02.Załączniki nr 1A-1G oraz 2 do ZO w wersji edytowalnej - ZO/RW/2/2019

01.Zapytanie Ofertowe - ZO/RW/2/2019

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Wysokiński
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
511036861

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.