Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3878z ostatnich 7 dni
14656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAKUP NOWYCH RUR

Przedmiot:

ZAKUP NOWYCH RUR

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju
Węglowa 4
44-268 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 72 15 181
dkozyra@jzr.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,901709,58c5096f23f9a314dd57e1d75b67e91d.html
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP NOWYCH RUR
Treść zapytania:
Proszę o przedstawienie oferty na dostawę nowych rur o długości L-6000 mm produkcji europejskiej z datą produkcji nie starszą niż 1 rok.
Oferta powinna zawierać:
- cenę netto w zł/m,
- termin płatności: preferowany przelew 90 dni od daty dostarczenia faktury. Prosimy również o podanie skonta procentowego za skrócenie terminu płatności do 30 i 14 dni.
- termin realizacji - do 7 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia,
- termin obowiązywania gwarancji,
- kraj pochodzenia / producent.
I. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJĘ PONIŻSZYCH WARUNKÓW REALIZACJI DOSTAW:
1. Kupujący zastrzega sobie prawo korygowania ilości o +/- 20% ogólnej ilości zamawianych wyrobów hutniczych, przy czym przekroczenie to możne wystąpić sumarycznie na jednej lub kilku pozycjach, co nie zmienia warunków przetargu.
2. Warunki dostaw (na koszt oferenta LOCO magazyn JZR Sp. z o.o.).
3. Wymagane świadectwo jakości wraz z dostawą towaru (atest producenta 3.1 - dla wyrobów hutniczych).
4. Kupujący może obciążyć Sprzedawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie.
5. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia brutto w przypadku wycofania się z dostaw.
6. W przypadku wcześniejszego wpływu faktury od wykonania świadczenia, termin zapłaty będzie liczony od daty wykonania dostawy.
7. Brak dostarczenia atestu wraz z dostawą towaru, będzie podstawą do odmowy przyjęcia towaru przez magazyn lub przesunięcia terminu płatności o czas dostarczenia atestu.
8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz terminu realizacji.
9. Przy dostawie do naszych magazynów przedmiot dostawy będzie przekazany wraz z dokumentem dostawy.
10. Należności wynikające z niniejszego zamówienia nie mogą być przedmiotem cesji, sprzedaży itp. bez pisemnej zgody Zamawiającego. Postanowienie to dotyczy należności głównych jak i ewentualnych odsetek.
11. Wszelka zmiana warunków realizacji zamówienia określonych w jego treści - nawet nieistotna - wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.
12. Sprzedawca oświadcza, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych, praw autorskich i praw majątkowych osób trzecich.
13. Oświadczamy, że nasza firma jest czynnym płatnikiem VAT.
14. Oferenci, którzy nie dostarczali materiałów do JZR Sp. z o.o., mogą być zobowiązani do przesłania danych finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) oraz innych informacji uzupełniających.
15. Minimalny okres ważności oferty rozpoczyna się w dniu złożenia oferty, a kończy się nie wcześniej niż z dniem zakończenia procedury wyboru dostawcy.
16. Oferent oświadcza ,że zapoznał się z Kodeksem Etyki Grupy JSW znajdującym się na stronie www.jzr.pl.
17. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo upublicznienia informacji przedstawionych w ofercie na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości przez podmiot dominujący wobec JZR Sp. z o.o. - JSW S.A. - w związku z notowaniem papierów wartościowych JSW S.A. na giełdzie.
18. Wszystkie dostarczone materiały powinny posiadać trwałe i czytelne oznaczenie gatunku materiału oraz numeru wytopu naniesione przez producenta wyrobów hutniczych (wyroby nie mogą mieć oznak szlifowania oryginalnych wytopów i przebijania numerów), które muszą być zgodne z dokumentem dostawy.
19. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.jzr.pl/o-nas/ochrona-danych-osobowych/
II. POZOSTAŁE WARUNKI:
1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w ramach pozycji.
2. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
3. Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:
- ofertę elektroniczną,
- aukcję elektroniczną.
4. Postępowanie jest poufne.
5. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
6. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.
7. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwila otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.
8. Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
9. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.
10. Dodatkowych informacji udziela: Wydział Zakupów - tel. 32 72 15 181 - Daniel Kozyra
11. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- uznania, ze przetarg nie dał rezultatu,
- unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. RURA 88,9x12,5 S355J2H 12 m
2. RURA 108x12,5 S355J2H 30 m
3. RURA PRECYZYJNA fi 20x5 E235+N N-EN 10305-1 30 m
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "ZAKUP NOWYCH RUR"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z597/204115

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
14- 11- 2019 08: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
18- 11- 2019 10: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
18- 11- 2019 09: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,901709,58c5096f23f9a314dd57e1d75b67e91d.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Zaopatrzenie JZR
tel:
e-mail: dkozyra@jzr.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.