Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3899z ostatnich 7 dni
15451z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Likwidacja nieczynnych studni kopanych i zbiornika na nieczystości płynne

Przedmiot:

Likwidacja nieczynnych studni kopanych i zbiornika na nieczystości płynne

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Nadleśnictwo Kraśnik
ul. Janowska 139
23-200 Kraśnik
powiat: kraśnicki
tel: (81) 825-20-41, (81) 825-20-42 fax: (81) 884-37-09
krasnik@lublin.lasy.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Kraśnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do przedstawienie swojej oferty cenowej na wykonanie jn. opisanej usługi.
1. Likwidacja w ilości 3szt nieczynnych studni kopanych i zbiornika na nieczystości płynne, studnie zlokalizowane na terenie leśnictwa Karczmiska w m. Jankowa nr ew. dz. ew.1335, w m. Chodlik nr ewid. działki 2811 oraz terenie leśnictwa Kluczkowice m. Góry Kluczkowice 44 dz. nr 259/2.
2. Dokończenie likwidacji zbiornika nieczystości płynnych do 10 m3 leśnictwo Wolski Bór 264 - wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Dokument nr: SA.781.1.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert oraz wybór nastąpi w dniu 25.11.2019r. o godz. II30.

Składanie ofert:
6. Ofertę z napisem na kopercie ,,Wykonanie likwidacji studni oraz szamba " należy złożyć w terminie do dnia 25.11.2019r. do godz. 11.00 w siedzibie Nadleśnictwa Kraśnik w pokoju nr 3 /sekretariat/ w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres. ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik, faksem na numer (81) 884-37-09 , w wersji
elektronicznej na e-mail krasnik@lublin.lasy.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia : do 20.12.2019r.

Wymagania:
o Wykonawca w zaoferowanej cenie uwzględni koszty utylizacji materiałów uzyskanych z rozbiórki oraz uprzątnięcie i wyrównanie terenu.
5. Do ofert należy dołączyć niezbędne dokumenty: wypełniony formularz ofertowy na załączonym druku, aktualny odpis właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Nadleśnictwo zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
4. Kryterium oceny oferty - cena 100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu Elżbieta Huńka tel. 694410163, Katarzyna Lubera

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.