Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
4373z ostatnich 7 dni
14484z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa serwisowa urządzeń i instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i spalinowych...

Przedmiot:

Usługa serwisowa urządzeń i instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i spalinowych wraz z automatyką oraz konserwacji kotłowni gazowej

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin
powiat: Lublin
tel. (81)5384103
bzp@pollub.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa serwisowa urządzeń i instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i spalinowych wraz z automatyką oraz konserwacji kotłowni gazowej w obiektach Politechniki Lubelskiej
Usługa serwisowa urządzeń i instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i spalinowych wraz z automatyką oraz konserwacji kotłowni gazowej obiektów Politechniki Lubelskiej w zakresie wskazanym w załącznikach do SIWZ, w tym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące czynności serwisowe w poszczególnych grupach a. Instalacja kotłowni gazowej ? dwa przeglądy główne kotłowni w ciągu roku (marzec/kwiecień, sierpień/wrzesień), ? przeglądy ogólne dokonywane raz w miesiącu. b. Instalacja wentylacji mechanicznej (również z chłodzeniem, nawilżaniem), kurtyny powietrzne ? dwa przeglądy główne wentylacji w ciągu roku (marzec/kwiecień, sierpień/wrzesień), w tym przegląd serwisowy dla urządzeń objętych gwarancją producenta, ? przeglądy ogólne raz na miesiąc. c. Instalacja klimatyzacji ? przegląd główny połączony z czyszczeniem środkiem grzybobójczym wykonywany raz w roku (przed sezonem), ? dwa przeglądy serwisowe przed i po sezonie - dla urządzeń objętych gwarancją producenta. d. Szafy klimatyzacyjne ? dwa przeglądy główne w ciągu roku, w tym przeglądy serwisowy dla urządzeń objętych gwarancją producenta - zgodnie z wymaganiami producenta, ? przeglądy ogólne raz na miesiąc. e. Wentylatory wyciągowe dachowe ? przegląd główny urządzeń wykonywany raz w roku, w tym przegląd serwisowy dla urządzeń objętych gwarancją producenta f. Instalacja solarna ? dwa przeglądy główne wentylacji w ciągu roku (marzec/kwiecień, wrzesień/październik), w tym przeglądy serwisowy dla urządzeń objętych gwarancją producenta - zgodnie z wymaganiami producenta, ? przeglądy ogólne raz na miesiąc. g. Powietrzne pompy ciepła ? dwa przeglądy główne w ciągu roku (marzec/kwiecień, sierpień/październik), w tym przeglądy serwisowy dla urządzeń objętych gwarancją producenta - zgodnie z wymaganiami producenta, ? przeglądy ogólne raz na miesiąc. Zakres czynności serwisowych / konserwacyjnych o Kotłownia gazowa: 1. przegląd miesięczny: a. sprawdzenie poprawności pracy urządzeń: b. kontrola pracy regulatorów nadrzędnych, kotłów, c. sprawdzenie temperatur, d. sprawdzenie ciśnień w układach grzewczych, e. sprawdzenie twardości wody po stacji uzdatniania, f. sprawdzenie działania pomp obiegowych, g. sprawdzenie działania układów sygnalizacji awarii kotłowni, h. zmiana nastaw o ile zajdzie taka potrzeba; 2. przeglądu głównego - czynności wykonywane podczas przeglądu miesięcznego oraz: a. czyszczenie elementów kotłów, b. sprawdzenie poprawności pracy ewentualnie regulacja pracy palników, c. czyszczenie filtrów na przewodach wodnych, d. sprawdzenie działania układów zabezpieczających, e. udział przy przeglądach UDT, f. wykonywanie pomiarów elektrycznych instalacji kotłowni, g. badanie szczelności instalacji gazowej zakończone sporządzeniem odpowiedniego protokołu. o Wentylacja mechaniczna / centrale wentylacyjne 1. przegląd ogólny: a. sprawdzenie poprawności pracy urządzeń, b. sprawdzenie stanu powierzchni obudowy, c. sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, d. sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych, e. sprawdzenie działania przepustnic, f. kontrola pracy regulatorów, g. sprawdzenie temperatur, h. sprawdzenie stanu filtrów, i. sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów i silników, j. sprawdzenie płaszczyzny kół pasowych, k. kontrola łożysk napędu, pasków klinowych, l. zmiana nastaw, w razie potrzeby, m. sprawdzenie zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, n. sprawdzenie stanu zabrudzenia nagrzewnic, chłodnic - jeśli występują, o. sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin i syfonu - jeśli występuje, p. sprawdzenie stanu zabrudzenia czerpni i oczyszczenie w razie zabrudzenia, q. sprawdzenie stanu izolacji, r. uruchomienie central i kontrola pracy. 2. przegląd główny - czynności wykonywane podczas przeglądu ogólnego oraz: a. wymiana filtrów (zakup, dostawa i wymiana filtrów - w zakresie Zleceniobiorcy), b. czyszczenie nagrzewnicy, chłodnicy - jeśli występują, c. sprawdzenie ciśnienia i ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego - jeśli występuje, d. sprawdzenie stanu zabrudzenia wymiennika, w razie potrzeby oczyszczenie, e. sprawdzenie poboru mocy i prądów przez silnik wentylatora, f. czyszczenie poszczególnych sekcji central - w razie potrzeby, g. sprawdzenie działania układów zabezpieczających i sygnalizacji awarii. o Agregaty wody lodowej / chłodnicze 1. przegląd ogólny: a. sprawdzenie poprawności działania, w tym utrzymywania zadanych parametrów; 2. przegląd główny: a. sprawdzenie wszystkich sekcji urządzenia pod względem działania, hałasu, wibracji i zamocowania, b. sprawdzenie hałaśliwości łożysk, c. sprawdzenie poboru prądu poszczególnych odbiorników, d. sprawdzenie wartości ciśnień roboczych i temperatury czynnika, e. sprawdzenie pod względem uszkodzeń i zanieczyszczeń z ewentualnym czyszczeniem skraplacza, f. sprawdzenie szczelności układu, g. sprawdzenie zamocowań połączeń elektrycznych, h. sprawdzenie układu sterowniczego i konfiguracja systemu, i. kontrola stanu oleju, j. sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających pracę sprężarek, k. sprawdzenie wirników wentylatorów, l. sprawdzenie rur i izolacji rur pod względem zewnętrznych uszkodzeń i nieszczelności, m. sprawdzenie i czyszczenie filtrów mechanicznych w obiegu chłodniczym, wody lodowej, n. pozostałe czynności wymagane przez producenta - w przypadku urządzeń na gwarancji. o Wentylatory dachowe 1. przegląd główny: a. sprawdzenie poboru mocy i prądów przez silnik wentylatora, b. czyszczenie i sprawdzenie łożysk, łopatek, c. sprawdzenie zamocowań mechanicznych i połączeń elektrycznych. o Instalacja solarna 1. przegląd ogólny: a. sprawdzenie poprawności pracy, w tym utrzymywania zadanych parametrów pracy; 2. przegląd główny - czynności wykonywane podczas przeglądu ogólnego oraz: a. kolektory - sprawdzenie stanu szyb, obudowy, króćców przyłączeniowych pod względem uszkodzeń mechanicznych, b. sprawdzenie stanu i pracy pompy obiegowej, c. regulator - sprawdzenie czy ekran właściwie wyświetla parametry oraz czy działają podstawowe funkcje sterownika, d. płyn solarny - sprawdzenie odporności płynu na zamarzanie, sprawdzenie odczynu kwasowości e. połączenia hydrauliczne - sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych, f. sprawdzenie ciśnienia w układzie, g. sprawdzenie poprawności zainstalowanych czujników zanurzeniowych, h. sprawdzenie uchwytów montażowych / konstrukcji wsporczej, i. sprawdzenie izolacji termicznej pod względem uszkodzeń. j. pozostałe czynności wymagane przez producenta - w przypadku urządzeń na gwarancji o Kurtyny powietrzne 1. przegląd ogólny: a. sprawdzenie poprawności pracy, w tym utrzymywania zadanych parametrów; 2. przegląd główny - czynności wykonywane podczas przeglądu ogólnego oraz: a. czyszczenie i konserwacja nagrzewnic, b. czyszczenie i konserwacja wentylatorów, c. sprawdzenie styków elektrycznych, d. pozostałe czynności wymagane przez producenta - w przypadku urządzeń na gwarancji. o Nawilżacze powietrza 1. przegląd ogólny: a. sprawdzenie poprawności działania urządzenia, w tym zaworu zasilającego i spustowego; 2. przegląd główny - czynności wykonywane podczas przeglądu ogólnego oraz: a. czyszczenie cylindra (w przypadku rozbieralnego i możliwości wyczyszczenia) lub wymiana w przypadku braku możliwości rozebrania lub wyczyszczenia) w zakresie Zleceniobiorcy. b. oczyszczenie sitka w układzie napełniającym, c. kontrola procesu wytwarzania pary, d. sprawdzenie drożności instalacji zrzutu skroplin, e. sprawdzenie połączeń, f. pozostałe czynności wymagane przez producenta - w przypadku urządzeń na gwarancji. o Układ klimatyzacji - klimatyzatory 1. przegląd ogólny: a. sprawdzenie ciśnień skraplania i parowania urządzeń, b. włączenie poszczególnych urządzeń i sprawdzenie parametrów pracy; 2. przeglądu głównego - czynności wykonywane podczas przeglądu ogólnego oraz: a. oczyszczenie wstępne (na sucho) klimatyzatorów, b. mycie środkiem bakteriobójczym jednostek wewnętrznych klimatyzatorów, c. mycie wymienników klimatyzatorów płynem np. Kossol lub równoważnym, d. udrożnienie instalacji odprowadzenia skroplin, e. montaż nakładek filtracyjnych na urządzeniach klimatyzacyjnych, f. kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego i szczelności układu, g. sprawdzenie poboru mocy i prądów odbiorników elektrycznych, h. wykonanie kontroli szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami, i. pozostałe czynności wymagane przez producenta - w przypadku urządzeń na gwarancji. o Szafy klimatyzacyjne 1. przegląd ogólny: a. sprawdzenie poprawności działania, b. sprawdzenie parametrów pracy (temperatura, wilgotność); 2. przegląd główny - czynności wykonywane podczas przeglądu ogólnego oraz: a. pomiary poboru prądu wentylatorów, b. pomiary nastawy termika, c. pomiar temperatury powrotu, d. pomiar temperatury zasilania, e. stan poprawności działania presostatu filtra, f. wymiana filtrów powietrza (zakup, dostawa i wymiana filtrów - w zakresie Zleceniobiorcy), g. sprawdzenie ciśnienia ssania i tłoczenia sprężarki, h. sprawdzenie ciśnień roboczych i szczelności układu i. test presostatu wysokiego i niskiego ciśnienia, j. sprawdzenie poboru prądu sprężarki, k. sprawdzenie stanu przewodów, spawów i innych połączeń oraz stanu armatury czynnika chłodniczego pod kątem szczelności, uszkodzeń i zabrudzeń, l. sprawdzenie podpór i zamocowań instalacji, m. sprawdzenie stopnia zawilgocenia układu ziębniczego we wzierniku, n. sprawdzenie działania zaworów, o. wykonanie kontroli szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami, p. sprawdzenie stanu czystości powierzchni chłodnicy i rozdzielacza pod kątem zabrudzenia, uszkodzeń, nieszczelności, śladów nieszczelności, śladów korozji, q. sprawdzenie drożności instalacji odprowadzania skroplin, r. sprawdzenie poziomu oleju w sprężarce, s. sprawdzenie stanu czystości jednostek zewnętrznych, t. sprawdzenie nastaw sterownika i alarmów, u. sprawdzenie poprawności wskazań temperatury i wilgotności. o Powietrze pompy ciepła 1. przegląd ogólny: a. sprawdzenie poprawności działania, b. sprawdzenie parownika - w razie konieczności wyczyścić, c. sprawdzenie kratki powietrznej, filtra powietrza i przewodów powietrza, a. sprawdzenie parametrów pracy; 2. przegląd główny - czynności wykonywane podczas przeglądu ogólnego oraz: a. sprawdzenie stanu anody magnezowej - w razie potrzeby wymienić na nową, b. sprawdzanie i czyszczenie parownika, c. sprawdzenie i czyszczenie kratki powietrznej, filtra powietrza i przewodów powietrza, d. sprawdzenie drożności odpływu i przewodu kondensatu, e. sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa, f. sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń, g. pozostałe czynności wymagane przez producenta

CPV: 50700000-2,50800000-3

Dokument nr: 624504-N-2019, BZP/PN/79/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne/przetargi-specyfikacje-istotnych-warunkow-zamowienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 40A /5, 20-618 Lublin

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-29, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
24

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 1. Zdolność techniczna Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: a. W ciągu ostatnich 3 lat wykonał co najmniej jedną usługę serwisową wykonywaną w sposób ciągły minimum 1 rok, polegającą na serwisowaniu urządzeń i/lub instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i/lub spalinowych o wartości minimum 200 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy/kontraktu, b. W ciągu ostatnich 3 lat wykonał usługę serwisu wykonywaną w sposób ciągły minimum 1 rok co najmniej: - jednej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z agregatem chłodniczym, - jednej kotłowni gazowej, - jednej instalacji solarnej ciepłej wody użytkowej, - jednej szafy klimatyzacji precyzyjnej. Uwaga: urządzenia mogą posiadać dowolne parametry techniczne (np. wydajności, przepływy, moce). Dla punktu b nie jest wymagane, aby serwis tych urządzeń był wykonywany w ramach jednej umowy i aby była to ta sama umowa, jaką Wykonawca wskazał dla spełnienia warunku w punkcie a. 2. Zdolność zawodowa Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami: a. przynajmniej 1 osobą posiadającą certyfikat wskazany w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U z 2015 r. poz. 881) b. przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych - Grupa D c. przynajmniej 5 osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji (E) w trzech grupach (w każdej minimum pełny rok) Grupa 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne Grupa 3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe d. przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń lub do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). W stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 ze zm.) uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej zastosowanie będzie również miała ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (w przypadku złożenia kopii dokumentu należy potwierdzić ja na każdej stronie za zgodność z oryginałem W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP zamawiający żąda przedstawienia Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej także w odniesieniu do tych podmiotów. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 1 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 0, nr 2164 z późn. zm.) wraz z ofertą należy przedłożyć Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wraz z ofertą należy przedłożyć Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 24 ust. 11 w/w ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. po otwarciu ofert, należy przedłożyć Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Inne wymagane dokumenty: Formularz oferty oraz szczegółowy formularz cenowy Wypełniony formularz Wzór oferty oraz Szczegółowy formularz cenowy, podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W formularzu oferty należy w szczególności podać cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, wypełnić tabelę wyceny usługi serwisowej za poszczególne budynki i tabelę dotyczącą doświadczenia zawodowego osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego oraz podać czas reakcji serwisu i koszt roboczogodziny z tytułu usunięcia awarii/usterek. Pełnomocnictwo a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Forma dokumentu: oryginał b. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Forma dokumentu: oryginał lub notarialnie poświadczona kopia za zgodność z oryginałem
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe 5 osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadających świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji (E) we wszystkich trzech Grupach jednocześnie 20,00
Stawka roboczogodziny z tytułu usunięcia awarii/usterki 12,00
Czas reakcji serwisu 8,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.