Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót w ramach realizacji zadania...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót w ramach realizacji zadania polegającego na ,,Budowie siłowni Street Workout

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BOBROWNIKI
ul. Gminna 8
42-583 Bobrowniki
powiat: będziński
tel. 32 287 78 87
Województwo: śląskie
Miasto: Bobrowniki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na budowie siłowni Street Workout.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót w ramach realizacji zadania polegającego na ,,Budowie siłowni Street Workout przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach"
2. Zakres zadania:
sporządzenie projektu siłowni Street Workout na mapie do celów projektowych uzyskanie akceptacji Zamawiającego co do koncepcji i projektu budowlanego uzyskanie w imieniu inwestora wymaganych uzgodnień, opinii, warunków technicznych oraz pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę lub innego stosownego dokumentu; umożliwiającego wykonanie prac) - zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu; przygotowanie dokumentacji odbiorowej i przekazanie do eksploatacji
Zestaw składać ma się z następujących elementów:
drabinka pionowa wys. 230 cm i szer. 120 cm;
drążek do podciągania na wys. 240 cm i szer. 150 cm;
drążek do podciągania na wys. 230 cm i szer. 150 cm;
drążek SBAR na wys. 228 cm i szer. 150 cm;
poręcze gięte (z jednego kawałka rury) dł. 150 cm i wys. 130 cm;
specjalne mocowanie na kółka gimnastyczne na wys. 300 cm wraz z stalowymi kółkami gimnastycznymi zamocowane na łańcuchach ocynkowanych.
Kształtowniki o grubości ścianki minimum 3 mm, słupy wykonane z profilu min 100 xl00. Zestaw ma być ocynkowany ogniowo, następnie malowany proszkowo lakierem kryjącym. Słupy, drabinki, drążki i poręcze malowane specjalną farbą strukturalną.
4. Gwarancja - min. 24 m-ce
5. Wykonawca związany jest z ofertą 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru robót. Faktura płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.
UWAGA!
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na rachunek bankowy wskazany w fakturze bądź Umowie, który na dzień zlecenia przelewu będzie widniał na tzw. ,,Białej liście podatników VAT" pod rygorem odmowy zapłaty lub na inne konto bankowe, które na dzień zlecenia przelewu będzie widniało na tej liście.

Dokument nr: ZP.3050.1.5.2019

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Bobrownikach ul. Gminna 8,42 - 583 Bobrowniki
UWAGA!
Oferty należy składać w nie przejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w terminie do dnia 25.11.2019 r. do godz. 12.00 z dopiskiem: oferta cenowa na wykonanie zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót w ramach realizacji zadania polegającego na ,,Budowie siłowni Street Workout przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach" - nie otwierać przed 26.11.2019 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania: do 31.12.2019 r.

Wymagania:
IV. DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY
1. W ofercie należy złożyć oświadczenie o gotowości jego wykonania w wyznaczonym terminie
2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.