Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3878z ostatnich 7 dni
14656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY W PIONKACH
ul. Zwycięstwa 6a
26-670 Pionki
powiat: radomski
tel. (48) 612-15-14 fax.(48) 612-12-34
ug@gmina-pionki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pionki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa oświetlenia drogowego w m. Adolfin"

Szczegółowy przedmiot zamówienia (umowy) określa dokumentacja projektowa:

Projekt Wykonawczy Budowa oświetlenia drogowego w m. Adolfin gm. Pionki - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV: "Adolfin 2", "Sokoły 2"

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ,,Budowa oświetlenia drogowego w m. Adolfin gm. Pionki - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV: "Adolfin 2", "Sokoły 2""

Dokument nr: IGP.271.71.2019

Składanie ofert:
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 27.11.2019r.w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki - do godz. 15:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zadania: 18.12.2019r.

Wymagania:
Wzór umowy

Ustala się cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca samodzielnie dokonuje obliczenia ceny. Cena winna ujmować koszty wynikające z dokumentacji projektowej i wzoru umowy a także uwzględniać koszty związane m.in. z:

- organizacją i zagospodarowaniem placu budowy wraz z zapleczem budowy

- zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu, drzew i krzewów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy;

- ubezpieczeniem budowy (Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za szkody z tytułu nie ubezpieczenia budowy);

- ubezpieczeniem od szkód powodziowych, nawalnego deszczu i huraganu oraz sfinansowanie kosztów likwidacji ich ewentualnych skutków;

- po zakończeniu robót, uporządkowaniem terenu i demontażem obiektów tymczasowych;

- wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach

W cenie oferty należy ująć również wszystkie koszty wynikające z Projektu Wykonawczego, STWIORB, warunków umowy. Do ceny oferty należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

W celu ułatwienia skalkulowania ceny Zamawiający przekazuje Oferentom:

Projekt Wykonawczy Budowa oświetlenia drogowego w m. Adolfin gm. Pionki - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV: "Adolfin 2", "Sokoły 2"
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ,,Budowa oświetlenia drogowego w m. Adolfin gm. Pionki - zasilanie ze stacji transf. 15/0,4kV: "Adolfin 2", "Sokoły 2"

Wzór umowy
Przedmiar Robót
kosztorys ofertowy
wzór umowy
wzór oferty
Okres związania ofertą - 30 dni
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Ofertę należy dostarczyć w opisanej kopercie, w wyżej przywołanym terminie do siedziby zamawiającego na adres wskazany powyżej.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.