Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3950z ostatnich 7 dni
16856z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonania wymiennikowni para-woda, wymiennikowni woda-woda oraz wykonanie modernizacji...

Przedmiot:

Wykonania wymiennikowni para-woda, wymiennikowni woda-woda oraz wykonanie modernizacji węzła kondensatu

Data zamieszczenia: 2020-01-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakłady Górniczo-Hutnicze ,,Bolesław" S.A w Bukownie
ul. Kolejowa 37
32-332 Bukowno
powiat: olkuski
+48(32) 295 56 81, tel. 32 295 57 58, 728 530 009, tel. 32 295 55 08, tel. 032 295-55-85
office@zghboleslaw.pl
https://zakupy.zghboleslaw.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=outerPositionDetails&iRequestPosition=5739&iRfxRound=7660
Województwo: małopolskie
Miasto: Bukowno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: Wykonania wymiennikowni para-woda, wymiennikowni woda-woda oraz wykonanie
modernizacji węzła kondensatu w Kotłowni Bolesław w Bukownie wg dokumentacji
wykonawczej biura projektowego ,,PROJ-AD"
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A. Wykonanie wymiennikowni para-woda oraz wymiennikowni woda-woda w Kotłowni Bolesław w
Bukownie wg dokumentacji wykonawczej biura projektowego ,,PROJ-AD" nr proj. PR121/PW w
n/w zakresie:
1. Zabudowa nowego wymiennika para-woda wraz z instalacjami pary, wody i kondensatu
oraz zabudową pomp wg projektu nr PR/121/PW/C1.
Uwagi:
1.1 Wymiennik szt.1 nr ,,W3" para-woda płaszczowo-rurowy 7,6MW SECESPOL o masie około
1700 kg i wymiarach l=4111 [mm], ?=550[mm] dostarcza Inwestor do montażu i zabudowy
przez Wykonawcę.
1.2 Pompy szt. 2 nr ,,PO1", ,,PO2" pionowe-wielosotponiowe odśrodkowe typ CR 155-4-1 A-F-A-E
HQQE Grundfos o masie około 800kg/szt. dostarcza Inwestor do zabudowy przez Wykonawcę.
1.3 Pompę szt. 1 nr ,,PK" pionowa-wielostopniowa odśrodkowa typ CR-3-11 A-F-GJ-A-E-HQQE
Grundfos o masie około 30 kg dostarcza Inwestor do zabudowy przez Wykonawcę.
1.4 W zakresie Wykonawcy dostawa i montaż armatury, filtrów, zaworu bezpieczeństwa,
ciepłomierzy itp. zgodnie z specyfikacją projektową.
1.5 W zakresie wykonawcy wykonanie izolacji wymiennika para-woda nr ,,W3". Przewidzieć wełnę
mineralną ProRox WM 920 gr 110 mm (1x50, 1x60)oraz płaszcz z blachy Al. gr 0,8 [mm].
2. Wykonanie konstrukcji wsporczej, fundamentów dla wymiennikowni para woda wg projektu nr
PR/121/PW/B1.
Uwagi:
2.1 Zamocowania systemowe wykonać jako spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym dla
środowiska korozyjności C5-I lub nierdzewne w gat. 304.
2.2 W zakresie Wykonawcy dostawa kotew, poziomowanie oraz kotwienie pomp oraz wymiennika
para-woda ,,W3"
2.3 W zakresie Wykonawcy dostawa kotew oraz kotwienie podpór rurociągów.
2.4 Kotwy Hilti w gat. A2 wklejane na żywicy.
3. Zabudowa nowej wymiennikowni woda-woda wraz z instalacjami oraz zabudową pomp wg projektu nr
PR/121/PW/C2.
Uwagi:
3.1 Wymiennik szt. 5 nr JAD-01, JAD-02, JAD-03, JAD-04, JAD-05, typu JAD X12.114FF.STA.CS
SECESPOL o masie około 140 kg/szt. dostarcza Inwestor do montażu i zabudowy przez
Wykonawcę.
3.2 Istniejące wymienniki szt. 3 nr JAD-06, JAD-07, JAD-08 typu JAD X12.114FF.STA.CS
SECESPOL o masie około 140 kg/szt. Wykonawca zabuduje po ich wcześniejszym demontażu
(patrz punkt nr C.3 SIWZ).
3.3 W zakresie Wykonawcy dostawa i montaż armatury, zaworów bezpieczeństwa zgodnie z
specyfikacją projektową.
4. Wykonanie konstrukcji wsporczej, fundamentów dla wymiennikowni woda-woda wg projektu nr
PR/121/PW/B2.
Uwagi:
4.1 W zakresie Wykonawcy dostawa kotew, poziomowanie oraz kotwienie wymienników JAD.
4.2 W zakresie Wykonawcy dostawa kotew oraz kotwienie podpór rurociągów.
4.3 Kotwy Hilti w gat. A2 wklejane na żywicy.
5. Wykonanie instalacji elektrycznej - zasilanie i sterowanie urządzeń, rozdzielnic, tras kablowych dla
wymiennikowni para-woda i woda-woda wg projektu nr PR/121/PW/E1.
Uwagi:
5.1 Zastosować bednarkę uziemienia FeCu4x30.
5.2 Falowniki zabudowane w szafach mają mieć zdejmowane panele z przewodem do zabudowy na
drzwiach szafy.
6. Wykonie instalacji AKPiA - Układów pomiarowych, systemu zdalnego sterowania i wizualizacji pracy
wymienników wg projektu nr PR/121/PW/E2.
Uwagi:
6.1 W zakresie Wykonawcy dostawa, zabudowa oraz ustawienie (zaprogramowanie) całości AKP.
6.2 Każdy koniec kabla, żyły, przewodu powinien być jednoznacznie oznaczony, zgodnie z projektem
oraz obowiązującymi zasadami i przepisami w tym zakresie.
6.3 Każdy nowy element w szafie oraz na obiekcie jednoznacznie oznaczyć symbolem , zgodnym z
dokumentacją.
6.4 W szafie PLC opisać karty IN/OUT oraz wykonać końcowe zestawienie w wersji papierowej,
wszystkich sygnałów fizycznych podłączonych do sterownika. Zestawienie umieścić w kieszeni
na dokumentację szafy Rittl.
6.5 Wszystkie zmiany w czasie montażu nanieść na dokumentację powykonawczą Dokumentacja w
zakresie Wykonawcy.
6.6 Po zakończeniu robót dostarczyć Inwestorowi protokoły pomiarowe i odbiorowe.
6.7 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
B. Wykonanie modernizacji węzła kondensatu w Kotłowni Bolesław w Bukownie wg dokumentacji
wykonawczej biura projektowego ,,PROJ-AD" nr PR122/PW w n/w zakresie:
7. Modernizacja węzła kondensatu wg projektu nr PR/122/PW/C1.
Uwagi:
7.1 W zakresie Wykonawcy podłączenie stalowymi rurami czarnymi B/Z z zabezpieczeniem
antykorozyjnym dla środowiska korozyjności C5-I instalacji:
- sprężonego powietrza DN25 około 12mb,
- kondensatu DN65 około 12mb,
- wody zimnej DN50 około 12mb,
do zabudowanej przez Inwestora stacji filtrów odżelaziania.
7.2 Wymiennik szt. 2 nr W04, W05 płaszczowo-rurowy typu JAD 6.50 EE.PRO. SS o masie około
50 kg/szt. dostarcza Inwestor do montażu i zabudowy przez Wykonawcę.
7.3 Pompy szt. 2 nr PK/1, PK/2 pionowe wielostopniowe odśrodkowe typ CRNE-5-12 N-FGJ-A-EHQQE
Grundfos z wbudowanym konwerterem częstotliwości o masie około 70 kg/szt. dostarcza
Inwestor do zabudowy przez Wykonawcę.
7.4 W zakresie Wykonawcy dostawa i montaż armatury, ciepłomierzy itp. zgodnie z specyfikacją
projektową.
8. Wykonanie konstrukcji wsporczych, fundamentów dla modernizacji węzła kondensatu wg projektu nr
PR/122/PW/B1.
Uwagi:
8.1 W zakresie dostawa kotew w gat. A2 wklejanych na żywicy.
9. Wykonanie instalacji elektrycznej - zasilanie i sterowanie urządzeń, rozdzielnic, tras kablowych dla
instalacji modernizacji węzła kondensatu wg projektu nr PR/122/PW/E1.
Uwagi:
9.1 Zastosować bednarkę uziemienia FeCu4x30.
9.2 Przewidzieć udział producenta przy pierwszym uruchomieniu falowników Danfoss oraz napędów
AUMAMATIC.
10. Wykonanie instalacji AKPiA - układy pomiarowe, system zdalnego sterowania i wizualizacji pracy
instalacji kondensatu wg projektu nr PR/121/PW/E2.
Uwagi:
10.1 W zakresie Wykonawcy dostawa, zabudowa oraz ustawienie (zaprogramowanie) całości AKP.
10.2 Każdy koniec kabla, żyły, przewodu powinien być jednoznacznie oznaczony, zgodnie z
projektem oraz obowiązującymi zasadami i przepisami w tym zakresie.
10.3 Każdy nowy element w szafie oraz na obiekcie jednoznacznie oznaczyć symbolem , zgodnym z
dokumentacją.
10.4 W szafie PLC opisać karty IN/OUT oraz wykonać końcowe zestawienie w wersji papierowej,
wszystkich sygnałów fizycznych podłączonych do sterownika. Zestawienie umieścić w kieszeni
na dokumentację szafy Rittl.
10.5 Wszystkie zmiany w czasie montażu nanieść na dokumentację powykonawczą Dokumentacja w
zakresie Wykonawcy.
10.6 Po zakończeniu robót dostarczyć Inwestorowi protokoły pomiarowe i odbiorowe.
10.7 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
C. Demontaże.
1. Wykonawca wykona demontaż złomowy istniejącego wymiennika para-woda. szt.1 Wymiennik o masie
około 5000 kg. Zdemontowane elementy wymiennika para-woda popalić na złom wsadowy i przekazać
Inwestorowi do złomowania. Demontaż i utylizacja izolacji z w/w wymiennika w zakresie Wykonawcy.
2. W zakresie Wykonawcy skucie istniejących starych żelbetowych fundamentów wymienników o
wymiarach około 1200x600x600 [mm] szt. 3. oraz odtworzenie posadzki w miejscu skutych
fundamentów.
3. W zakresie Wykonawcy demontaż użytkowy istniejących wymienników szt. 3 typu JAD
X12.114FF.STA.CS SECESPOL o masie około 140 kg/szt. do ponownego montażu.
4. Demontaż użytkowy istniejącego orurowania, podpór armatury oraz aparatury AKPiA w obrębie
zdemontowanych wymienników JAD Łącznie około 2200kg. Wszystkie zdemontowane elementy
zabezpieczyć i przekazać do dyspozycji Inwestora. W zakresie Wykonawcy utylizacja wełny powstałej
podczas prac demontażowych.
5. W zakresie Wykonawcy wykonanie posadzek z płytek ceramicznych w miejscach zdemontowanych
podpór wymienników JAD. ok 10 m2.
6. W zakresie Wykonawcy demontaż istniejącej stacji filtrów odżelaziania.
- Demontaż użytkowy armatury oraz skrzynki sterowniczej, zdemontowane elementy przekazać
Inwestorowi.
- Demontaż przynależnego orurowania filtrów łącznie około 200 kg.
- Wyciągnięcie i utylizacja złoża piaskowego z filtrów około 2000 kg.
- Stalowe zbiorniki filtrów szt.2 o masie około 500 kg/szt. popalić na elementy wsadowe oraz złożyć na
placu Inwestora we wskazanym miejscu.
D. Uczestnictwo w uruchomieniu i rozruchu.
Uwagi ogólne:
1. Płaszcz izolacji rurociągów wykonać z blachy Al gr. 0,8 [mm] (nie z blachy ocynkowanej).
2. Urządzenia dostarczane przez Inwestora do odebrania z magazynu centralnego ZGH Bolesław
oddalonego od Kotłowni Bolesław o około 500[m] transportem Wykonawcy.
3. Wywóz gruzu oraz jego utylizacja w zakresie Wykonawcy.
4. Elementy stalowe konstrukcji wsporczych, podestów pomostów, itp. należy zabezpieczyć przed korozją
poprzez malowanie dla środowiska korozyjności C5-I.
5. Wykonanie podlewek pod konstrukcję stalową w gestii Wykonawcy,
6. Wszystkie elementy złączne takie jak: kotwy, śruby, nakrętki, podkładki, uszczelki, itp. w gestii
Wykonawcy.
7. Obsługa geodezyjna w zakresie Wykonawcy.
8. W zakresie Wykonawcy oznakowanie i opis, wszystkich urządzeń oraz maszyn zgodnie z projektem
zabudowy urządzeń technologicznych oraz wytycznymi otrzymanymi od Inwestora.
9. W zakresie Wykonawcy usunięcie wszystkich typów kolizji, również tych wynikłych z niedociągnięć
projektowych, mogących powstać przy prowadzonych pracach.
10. Wszystkie prace wykonywać w porozumieniu z Inwestorem.
11. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w
wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w obszarach, w których nastąpiły zmiany w
przekazanej dokumentacji technicznej.
12. Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne dokumenty odbiorowe - aprobaty, atesty, certyfikaty,
świadectwa jakości itp.
13. Wykonawca ma utrzymać front robót oraz opuścić plac budowy w stanie wolnym od przeszkód i w
należytym porządku.

Specyfikacja:
Konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej po umówieniu na nr tel. 728 530 009
Dokumentacja jest dostępna w wersji elektronicznej w Dziale Postępowań Przetargowych, Aukcji i
Licytacji i zostanie przekazana na nośnik zainteresowanego Wykonawcy (prosimy o przygotowanie
własnych pamięci przenośnych Pendrive).
Zarówno przed wizją lokalną jak i pobraniem dokumentacji należy dostarczyć Prowadzącemu
postępowanie (ZGH ,,Bolesław" S.A. - Dział Postępowań Przetargowych, Aukcji i Licytacji) Załącznika
nr 5 do Zapytania Ofertowego - Oświadczenie o zachowaniu zasad poufności

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej

Termin składania ofert: 5.02.2020r. godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
? Termin realizacji - 10%
? Gwarancje - 5%
Ocena kryterium ,,Doświadczenie i Referencje" zostanie dokonana uznaniowo przez powołany przez
Zamawiającego zespół na podstawie przesłanych dokumentów.
Informacji w sprawach merytorycznych udziela:
Marcin Hudziński - tel. 32 295 57 58, kom. 728 530 009
Dariusz Mrówka - tel. 32 295 55 08
Konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej po umówieniu na nr tel. 728 530 009
Dokumentacja jest dostępna w wersji elektronicznej w Dziale Postępowań Przetargowych, Aukcji i
Licytacji i zostanie przekazana na nośnik zainteresowanego Wykonawcy (prosimy o przygotowanie
własnych pamięci przenośnych Pendrive).
Zarówno przed wizją lokalną jak i pobraniem dokumentacji należy dostarczyć Prowadzącemu
postępowanie (ZGH ,,Bolesław" S.A. - Dział Postępowań Przetargowych, Aukcji i Licytacji) Załącznika
nr 5 do Zapytania Ofertowego - Oświadczenie o zachowaniu zasad poufności
Informacji w sprawach formalnych udziela:
(Dział Postępowań Przetargowych, Aukcji i Licytacji),
Daniel Hejczyk - tel. 032 295-55-85
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- przedłużenia terminu składania ofert,
- swobodnego wyboru ofert,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi oferentami,
- unieważnienia procedury wyboru bez podania przyczyn,
- zmiany treści zapytania ofertowego - nie później niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert,
Postępowanie nie jest jawne.
Termin wykonania zadania: I półrocze 2020r.
Miejsce świadczenia: Kotłownia Bolesław

Wymagania:
Gwarancja: co najmniej 48 miesięcy
Termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia faktury.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów ZGH ,,Bolesław" S.A.
(https://zakupy.zghboleslaw.pl ) - w pliku PDF.
Do oferty należy dołączyć (w odpowiedniej kolejności) - w plikach PDF:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2. Wykaz zrealizowanych w czasie ostatnich dwóch lat usług o zakresie podobnym do przedmiotu niniejszego
zapytania wraz z stosownymi referencjami potw. należyte zrealizowanie usług - załącznik numer 2.
3. Odpis aktualny z KRS lub aktualny wyciąg z CEIDG (dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą).
4. Referencje
5. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej - załącznik nr 3.
6. Wypełniony i zaparafowany przez uprawnione osoby wzór umowy - załącznik nr 4.
7. Listę podwykonawców z wykazem robót im podzleconych oraz wykaz robót które oferent będzie
wykonywał osobiście. Brak wskazania podwykonawców na etapie składania ofert może skutkować brakiem
udzielenia zgody Inwestora na ich zatrudnienie podczas realizacji prac.
*przed umieszczeniem dokumentów na Platformie Zakupowej należy spakować je do jednego pliku PDF (plik
prosimy opisać jako oferta firmy ...).
Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami:
? Cena - 60%,
? Doświadczenie i Referencje - 25%,
? Termin realizacji - 10%
? Gwarancje - 5%
Ocena kryterium ,,Doświadczenie i Referencje" zostanie dokonana uznaniowo przez powołany przez
Zamawiającego zespół na podstawie przesłanych dokumentów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- przedłużenia terminu składania ofert,
- swobodnego wyboru ofert,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi oferentami,
- unieważnienia procedury wyboru bez podania przyczyn,
- zmiany treści zapytania ofertowego - nie później niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert,
Postępowanie nie jest jawne.

Kontakt:
Informacji w sprawach merytorycznych udziela:
Marcin Hudziński - tel. 32 295 57 58, kom. 728 530 009
Dariusz Mrówka - tel. 32 295 55 08
Informacji w sprawach formalnych udziela:
(Dział Postępowań Przetargowych, Aukcji i Licytacji),
Daniel Hejczyk - tel. 032 295-55-85

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.