Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3950z ostatnich 7 dni
16856z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w czasie trwania remontu dachu budynku

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w czasie trwania remontu dachu budynku

Data zamieszczenia: 2020-01-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Kętrzynie
Romualda Traugutta 27
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
tel. (89) 752 28 60, (89) 752 49 37 fax (89) 752 29 53
biuro@tbs.ketrzyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie - w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mazurskiej 2 w Kętrzynie - zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

,,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w czasie trwania remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurska 2 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym"

Wzory formularzy ofertowych oraz projekt budowlany można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka przetargi aktualne.

Dokument nr: DT/146 /20

Otwarcie ofert: Rozstrzygnięcie postępowania:
1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.
2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 28.01.2020 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:

,,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w czasie trwania remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej 2 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym"

- Nie otwierać przed 28.01.2020 r. godz. 11.00".

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zadania - od dnia podpisania umowy na remont dachu : kwiecień-czerwiec 2020 roku.

Wymagania:
Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania,
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych , (wymagany Inspektor Nadzoru z co najmniej 18 miesięczną praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2015, poz. 1789) i art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U 2014, poz. 1446 ze zm.),
3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat zadań w zakresie podobnym do powyższego, referencje,
4) kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
5) Parafowany i zaakceptowany wzór umowy.
6) Zaświadczenie wykonawcy , że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i aktualne zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.