Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
143z dziś
3156z ostatnich 7 dni
16067z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie i konserwacja zieleni

Przedmiot:

Utrzymanie i konserwacja zieleni

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA I GMINY W WIELICZCE
. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
+48 12 26-34-100 fax. +48 12 27-86-860
magistrat@wieliczka.eu
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-17 13:15:11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Informacja o zamiarze zawarcia umowy

podstawa prawna informacji: art 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych (tl: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
ze spółką gminną: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce
na realizację zamówienia pn. "Utrzymanie i konserwacja zieleni urządzonej na terenie Miasta Wieliczka".
II. Przedmiot zamówienia (krótki opis) - określenie wielkości lub zakresu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest "Utrzymanie i konserwacja zieleni urządzonej na terenie Miasta Wieliczka" w 2020r.
Zamówienie obejmuje prace związane z bieżącym utrzymaniem, konserwacją, pielęgnacją 6 Terenów zieleni urządzonej w Wieliczce w tym:
- Utrzymanie czystości wraz z wywozem odpadów: 207 929,00m2
- Utrzymanie i pielęgnacja trawników: 162 266,00 m2
- Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń: 4 851,00 m2
- Grabienie i wywóz liści: 142 173,00 m2
- Utrzymanie traktów pieszych, chodników, parkingów i dróg dojazdowych: 33 432,00m2
- Odśnieżanie traktów pieszych, chodników, parkingów i dróg dojazdowych: 33 362,00m2
- Wykonanie nasadzeń na kwietnikach jednorocznych: 157 m2 Odśnieżanie elementów małej architektury: 124 szt.

CPV: 90610000-6, 77211500-7, 77314100-5, 77313 000-7

Dokument nr: WGK-K.7021.5 3.2020

Miejsce i termin realizacji:
III. Planowany termin realizacji zamówienia: od 01.02.2020r. do dnia 31.05.2020r.

Wymagania:
Zważywszy, że:
- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. została powołana w celu wykonywania zadań własnych Gminy Wieliczka o charakterze użyteczności publicznej,
- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest podmiotem wewnętrznym w rozumieniu orzecznictwa Tiybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., nr. 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, a tym samym zostały spełnione przesłanki dotyczące możliwości powierzenia jej zadań własnych,
- Zamawiający - Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka sprawuje nad Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami; 95,82% działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Wieliczka, a w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego,
podjęto zamiar zawarcia niniejszej umowy w podstawie prawnej opartej na art 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
IV. Szacunkowa wartość zamówienia:
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Zamówienie udzielane jest w częściach, przy czym:
- Szacunkowa wartość zamówienia bez podatku VAT wynosi: 200 067,25 zł co stanowi równowartość 46 401,01 euro;
- Szacunkowa wartość wszystkich części zamówienia za zamówienia bez podatku VAT wynosi: 674 794,34 zł co stanowi równowartość 156 503,08 euro;
V. Podstawa prawna zaproszenia do negocjacji oraz uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki:
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie z wolnej ręki (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o treści:
"Zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt l-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego."
Wykonawcą usługi, któremu Zamawiający zamierza udzielić przedmiotowego zamówienia jest Zakład Gospodarki
który jest jednoosobową spółką utworzoną przez Gminę Wieliczka. Zgodnie z treścią aktu założycielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jednym z podstawowych zadań tej Spółki jest obsługa zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją zieleni urządzonej na terenie Miasta i Gminy Wieliczka. Wykazany stan faktyczny oraz prawny wskazuje na spełnienie przesłanek ustawowych udzjelenia niniejszego zamówienia, w szczególności:
Zamawiający - Gmina Wieliczka 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 jako jednostka samorządu terytorialnego jest jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 uPzp. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o. o. z siedzibą w Wieliczce jest osobą prawną, nad którą Gmina Wieliczka zwana dalej Zamawiającym sprawuje kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami. Zamawiający jest właścicielem (100 % udziałów spółki) i posiada dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółki. Kierownik Zamawiającego - Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka pełni funkcję zgromadzenia wspólników spółki. Powyższe dane wynikają z aktu założycielskiego Spółki oraz danych z KRS. 95,82 % działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o. o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego tj. Gminę Wieliczka. Powyższy procent działalności obliczono uwzględniając średni przychód osiągnięty przez spółkę w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za okres 2017-2019. W spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Udzielenie przedmiotowego zamówienia mając na uwadze powyższe oraz fakt, że Spółka spełnia wymagania przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 12 pkt a) do c) ustawy Prawo zamówień publicznych jest prawnie uzasadnione i konieczne.
VI. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Uwagi:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, ul. J. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.